SAPLI 2015

Seminar antara Universiti Pengajian Lepasan Ijazah &
Pertandingan Poster 2015


SAPLI 2015

Seminar antara Universiti Pengajian Lepasan Ijazah 2015


Tarikh:
16 & 17 DISEMBER 2015


Tempat:
THE EVERLY HOTEL, PUTRAJAYA


Anjuran:
Pusat Pengajian Siswazah (PPS), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) dengan Kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam


Tarikh Tutup Penghantaran Abstrak:

15 NOVEMBER 2015
Penerimaan Abstrak:
20 NOVEMBER 2015
Tarikh Tutup Penyertaan Dan Penerimaan Kertas Kerja Lengkap:
30 NOVEMBER 2015