• Dr. Farhah Zaidar Mohamed Ramli (Chief)

  • Dr. Abur Hamdi Usman

  • Aslam Farah Selamat

  • Nor Azhan Norul ‘Azmi

  • Hasanah Hj Iksan