eISBN NUMBER : 978-967-2122-82-1


1001
PROGRAM SYAHADAH TAHFIZ BERASASKAN TEKNIK DEOBANDY KAJIAN DI MAHAAD TAHFIZ NEGERI PAHANG
Muhammad Fairuz bin A. Adi, Amir Sayyaf Shohaimi
page : 1-9


1002
KEPRIHATINAN PENGURUSAN KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR TERHADAP GOLONGAN ORANG KELAINAN UPAYA
Marlon Pontino Guleng, Nurul Jannatul Idayu Binti Hassan
page : 10-22


1003
KEDUDUKAN WANITA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM: TUMPUAN KEPADA KONSEP KESAMARATAAN GENDER
Abur Hamdi Usman, Nurhidayah Ramlee
page : 23-36


1004
PENCEGAHAN PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
Wan Muhamad Asyraf Bin Wan Shukri, Farhah Zaidar Mohamed Ramli, Sharifah Hana Binti Abdul Rahman
page : 37-48


1005
PENGARUH MAZHAB FIQAH DALAM TERJEMAHAN AL-QURAN KE BAHASA MELAYU
Nasimah Abdullah
page : 49-58


1006
KESALAHAN BERHUBUNG FATWA DALAM ENAKMEN JENAYAH SYARIAH DI MALAYSIA
Zanariah Dimon
page : 59-70


1007
KEISTIMEWAAN DAN FAEDAH AMALAN PENYUSUAN SUSU IBU
Norita Kamaruddin, Nora’inan Bahari, Zanariah Dimon
page : 71-85


1008
MODEL TERAPI PSIKOSPIRITUAL ISLAM UNTUK PENCEGAHAN DADAH GOLONGAN BERISIKO MENURUT AL-GHAZALI
Rosni Wazir, Abur Hamdi Usman, Norsaleha Mohd Saleh, Suriani Sudi, Abdul Hadi Awang, Syamim Zakwan Rosman
page : 86-107


1010
CABARAN KOMUNIKASI IBU BAPA DALAM MASYARAKAT MELAYU
Safinah Ismail, Nazneen Ismail, Noraini Mohamad, Nur Damia Husna Nor Sad, Sharifah Sari binti Datu Asal
page : 108-118


1011
SALAH FAHAM KASIM AHMAD DALAM MEMAHAMI NAS AL-QURAN
Abdul Mukti Bin Baharudin, Zaidul Amin Suffian Bin Ahmad, Rosni Binti Wazir, Mohd Norzi Bin Nasir
page : 119-129


1012
PEMBENTUKAN JATI DIRI MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN: ANALISIS TERHADAP KISAH NABI IBRAHIM AS.
Nurzatil Ismah binti Azizan, Mohd Yakub @ Zulkilfi Mohd Yusoff
page : 130-138


1013
KLASIFIKASI DAN SYARAT TAFSIR MAWDU’I
Sahlawati Abu Bakar, Haziyah Hussin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah
page : 139-149


1014
KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT KASSIM AHMAD: SOROTAN AWAL
Zaidul Amin Suffian Ahmad, Abdul Mukti bin Baharudin, Rosni binti Wazir, Mohd Norzi bin Nasir
page : 150-163


1015
TOKOH AL-QURAN: SYEIKH MUHAMMAD MUTAWALLI AL-SYA’RAWI DAN SUMBANGANNYA
Mohamad Redha Bin Mohamad, Muhammad Zaid Bin Shamshul Kamar, ‘Uqbah bin Amer
page : 164-171


1016
SIFAT QAWIY AL-AMIN DALAM KEPIMPINAN ALMARHUM TUAN GURU DATO’ BENTARA SETIA NIK ABDUL AZIZ NIK MAT
Mohd Norzi bin Nasir, Salwa binti Muhamad
page : 172-188


1017
BENTUK-BENTUK GERAKAN KRISTIANISASI DALAM KALANGAN MASYARAKAT ORANG ASLI MUSLIM DI PERAK
Zulkefli bin Aini, Nur Shafinaz binti Sabri
page : 189-207


1018
METODE PENGKARYAAN HADIS NUSANTARA: KAJIAN BIBLIOMETRIK
Mohd. Khafidz Soroni
page : 208-238


1019
PERBEZAAN PENDEKATAN KOMUNIKASI PRA TAHFIZ ASUH (P1) DAN PRA TAHFIZ DIDIK (P2)
Siti Mursyidah Mohd Zin, Safinah Ismail, Nurzatil Ismah Azizan, Fatin Nazmin Mansor, Siti Nur Husna Abd Rahman
page : 239-249


1020
PENTERJEMAHAN ARAB MELAYU BAGI KATA KERJA BERIMBUHAN TAFAcALA DALAM SURAH AL-BAQARAH
Muhammad Firdaus Haji Abdul Manaf, Md. Noor Hussin, Mohammad Imran Haji Ahmad
page : 250-261


1022
PENGAJIAN TAFSIR AL-QURAN DI PONDOK MODEN BACHOK: SATU TINJAUAN AWAL
Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad, Mohd Manawi Mohd Akib, Abdul Azis Awang Kechik
page : 262-269


1024
PERANAN MACMA DALAM PENGAJIAN AL-QURAN DI KALANGAN CINA MUSLIM
Mohd Hasbie Al-Shiddieque Bin Ahmad, Muhammad Faiz Mukmin Bin Abdul Mutalib, Hamzah Bin Omar, Siti Hajar Binti Endan
page : 270-280


1025
JUSTIFIKASI KEPERLUAN TATACARA GELEDAH TERHADAP SUSPEK KANAK-KANAK MENURUT HUKUM FIQH ISLAM
Wafaa’ Binti Yusof
page : 281-290


1028
PENCIPTAAN JIWA DAN KEKEKALNNYA MENURUT PSIKOLOGIS MUSLIM: SATU SOROTAN AWAL
Mohd Manawi Mohd Akib, Sharifah Basirah Syed Muhsin, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad
page : 291-299


1030
PENERAPAN ELEMEN MODAL INSAN TERHADAP REMAJA BERISIKO DI INSTITUSI PEMULIHAN AKHLAK DI MALAYSIA
Noor Hafizah bt Mohd Haridi, Rosfazila Bt Abdul Rahman, Norsaleha bt Salleh, Khairul Hamimah Binti Mohammad Jodi, Zainora bt Daud
page : 300-311


1031
ANALISIS KEPERLUAN MODEL PSIKOLOGI KOMUNIKASI ISTERI BERMADU MENGURUS KONFLIK RUMAH TANGGA
Mariam Abd Majid, Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Sahlawati Abu Bakar, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Salasiah Hanin Hamjah, Zulkefli Aini, Naqibah Mansor
page : 312-322


1033
ANALISIS HURAIAN SUFISTIK TERHADAP HADIS (PENOLAKAN PERKARA BIDAAH) OLEH AL-TAFTAZANI (792H) DI DALAM AL-ARBA'IN AL-NAWAWIYYAH SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN HIKAM MELAYU TOK PULAU MANIS
Rosni Binti Wazir
page : 323-339


1034
DEFINISI TAKFĪRĪ MENURUT PANDANGAN ULAMA
Muhammad Faiz Mukmin Bin Abdul Mutalib, Hamzah Bin Omar, Mohd Hasbie Al-Shiddieque Bin Ahmad, Muhammad Munzir Bin Muzahar
page : 340-352


1035
KONSEP DAN KEPERIBADIAN AL-FALAH DALAM ISLAM
Nazneen binti Ismail, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin
page : 353-371


1040
ANALISIS PERSOALAN SIFAT ALLAH MENURUT AMUHAMMAD BIN YUSUF ATFAIYSH
Mustafa Kamal Bin Amat Misra, Abdull Rahman Bin Mahmood, Jaffary Bin Awang
page : 372-379


1041
WASILAH DAKWAH MUAZ BIN JABAL RADIYALLAHHU ANHU DALAM MEDAN
Mohd Asri Bin Ishak, Mohd Ikram Bin Mohd Nawi, Muhammad Zaid Bin Shamshul Kamar
page : 380-387


1042
PENGAMALAN BUDAYA BERHIBUR DALAM KALANGAN MAHASISWA KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
Hamzah Bin Omar, Muhammad Faiz Mukmin Bin Abd Mutalib, Mohd Hasbie Al- Shiddieque Bin Ahmad, Mohd Azmal Huzaimie Bin Kamarul Zamal
page : 388-399


1043
KAEDAH HAFAZAN MODEN AL-BAGHDADI: KAJIAN KEBERKESANAN
Mohd Ikram bin Mohd Nawi, Mohd Asri bin Ishak, Abi Syafiq al-Hakiem bin Abd Jabar, Muhammad Hanif bin Ibrahim
page : 400-412


1045
ISU TUNGGAKAN NAFKAH ANAK: KEPERLUAN PENUBUHAN BIRO SOKONGAN KELUARGA (BSK)
Nur Zulfah Md Abdul Salam, Norazla Abdul Wahab, Nur Syazwani Binti Mohd Khatib
page : 413-425


1046
PENGUASAAN BACAAN AL-QURAN : SATU KAJIAN TERHADAP PELAJAR KOLEJ UNIVERSITI SAINS PERUBATAN CYBERJAYA
Abi Syafiq Al-Hakiem Bin Ab Jabar, Mohd Ikram Bin Mohd Nawi, ‘Uqbah Bin Amer, Ahmad Ibrahim Bin Ismail
page : 426-439


1047
PENERAPAN ELEMEN TADABBUR AL-QURAN DI KALANGAN PELAJAR MAAHAD INTEGRASI TAHFIZ SELANGOR (MITS)
Rohana Binti Zakaria, Noorhafizah Binti Mohd Haridi, Mardhiah Yahaya, Shaharuddin Pangilun, Hayati Binti Husin
page : 440-450


1050
SUDUT PANDANG ILMU QIRAAT BERDASARKAN KITAB LATHOIFU AL-ISYARAT LIFUNUNI AL-QIRAAT : SATU ANALISIS
Muhammad Zaid Bin Shamshul Kamar, Mohamad Redha Bin Mohamad, Mohd Asri Bin Ishak
page : 451-458


1053
HADHF AL-KALIMAH (ELIPSIS KALIMAH) DALAM SURAH YASIN
Mohamad Syukri Abdul Rahman, Md Noor Hussin, Muhammad Daoh, Ahmad Redzaudin Ghazali, Mohamad Rofian Ismail, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Salman Zainal Abidin, Sri Andayani Mahdi Yusuf
page : 459-470


1054
KAJIAN PENGURUSAN KORBAN DI AQIQAH NASIONAL ENTERPRISE
`Uqbah Bin Amer, Ahmad Shahir Bin Masdan, Abi Syafiq Al-Hakiem Bin Ab Jabar
page : 471-481


1055
TEORI NUR AL-WARIDAH MENURUT AL-SYAYKH IBN `ATA` ALLAH AL-SAKANDARIY (w.709H) DALAM KITAB AL-HIKAM
Ahmad A‘toa’ Mokhtar, Dr. Zikmal Fuad, Prof. Madya Dr. Che Zarrina Sa'ari, Dr. Zulkefli Aini
page : 482-490


1056
ANALISIS PANDANGAN SYIAH BERKAITAN AYAT-AYAT AL-QUR’AN YANG MEMUJI PARA SAHABAT
Salman bin Zainal Abidin
page : 491-502


1057
YA’AT AL-ZAWA’ID DI DALAM AL-QURAN: ANALISIS DARI ASPEK MAKNA.
Mohd Mahfuz Bin Jaafar, Adnan Mat Ali, Muhammad Izzat Bin Ngah
page : 503-510


1058
ISU PELAKSANAAN KOMUNIKASI BUKAN LISAN MELALUI PENGAJARAN ATAS TALIAN DALAM KALANGAN GURU BAHASA ARAB
Nor Azhan Norul’Azmi & Noor Shamshinar Zakaria
page : 511-523


1059
SIKAP PELAJAR MATRIKULASI BAHASA ARAB KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR DALAM MEMPELAJARI KEMAHIRAN MENULIS
Mohamad Rofian Ismail, Ahmad Redzaudin Ghazali, Dr. Khairatul Akmar Bin Abdul Latif
page : 524-532


1060
INOVASI DAN KREATIVITI PENERBITAN AL-QURAN: SATU TINJAUAN DI MALAYSIA
Shaharuddin Pangilun, Dr. Farhah Zaidar Ramli, Rohana Zakaria, Khadijah Zainal
page : 533-545


1061
ELEMEN TAUHID SEBAGAI ASAS KECERDASAN SPIRITUAL
Suriani Sudi, Phayilah Yama
page : 546-554


1062
TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR UNIVERSITI TUN ABDUL RAZAK (UNIRAZAK) TERHADAP BUDAYA HEDONISME
Syarul Azman bin Shaharuddin, Nurul Fathihah Binti Izahar
page : 555-561


1063
PENERIMAAN BELIA NON-MUSLIM TERHADAP AKTIVITI DAKWAH DI LEMBAH KLANG
Mohd Hakim Bin Arshad, Muhammad Yusuf Marlon Bin Abdullah
page : 562-568


1065
MENJAGA PANDANGAN DAN KAITANNYA DENGAN NAFSU: KAJIAN PERBANDINGAN TAFSIR AYAT 30-31 SURAH AL-NUR
Wan Ramizah binti Hasan, Dr. Mohd Farid Ravi bin Abdullah
page : 569-579


1067
FAKTOR PELAJAR DALAM KEJAYAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MASJID
Md Noor Bin Hussin, Saifullah Bin Samsudin
page : 580-590


1068
FAKTOR KETERLIBATAN BELIA MUSLIM MALAYSIA DENGAN KEGIATAN TERORISME: ANALISIS SUDUT PANDANG PENGUATKUASA & PANEL PEMULIHAN
Mohd Khairul Naim bin Che Nordin & Muhamad Syafriz bin Mohd Nazer
page : 591-608


1070
BIOGRAFI IMAM ‘ALAM AL-SAKHĀWĪ PELOPOR SYARAH MATAN AL-SYATIBIYYAH
Sabri Mohamad, Muhammad Izzat Ngah, Hamdi Ishak, Mohd Mahfuz bin Jaafar, Mohd Faizulamri Mohd Saad
page : 609-625


1075
TADABBUR AL-QURAN: ANALISA TERHADAP PERSEPSI PELAJAR DI MAAHAD TAHFIZ SELANGOR
Mardhiah Yahaya, Rohana binti Zakaria, Noorhafizah binti Mohd Haridi, Shaharuddin Pangilun, Hayati binti Husin
page : 626-637


1076
PRINSIP AL WAKALAH BIL KHUSUMAH DALAM KEPEGUAMAN SYARIE: ANALISIS PELANTIKAN DAN URUS TADBIRNYA DI BAWAH PERUNDANGAN SYARIAH DI MAHKAMAH SYARIAH
Hammad Mohamad Dahalan, Prof Madya Dr Mohamad Rizal Abd Rahman, Dr Nur Khalidah Dahlan
page : 638-648


1077
PENYEMBAHAN IMEJ DALAM AGAMA KRISTIAN, HINDU DAN BUDDHA: ANALISIS PERBANDINGAN
Nurhanisah Binte Senin
page : 649-660


1078
PENGETAHUAN PELAJAR ALIRAN SAINS TERHADAP MAKSUD AYAT AL-QURAN YANG BERKAITAN DENGAN SAINS
Hasanah Binti Haji Iksan, Lubna Abdul Rahman, Sahlawati Binti Abu Bakar, Wan Ramizah Binti Hasan
page : 661-674


1084
PROSEDUR PENGURUSAN JENAZAH ORANG ISLAM DI HOSPITAL MESRA IBADAH: AMALAN DI PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA, KUALA LUMPUR.
Siti Rashidah binti Abd Razak
page : 675-687


1086
PENGGUNAAN BAHASA ARAB SEMASA PROSES PDPC DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM BERSEPADU DINI
Muhammad Haron Husaini, Abdul Manan Yusoh, Adnan Mat Ali, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Ahmad Shafiq Mat Razali, Diyak Ulrahman Mat Saad, Mohd Bakri Aziz, Jamaliah Rani
page : 688-703


1088
KEFAHAMAN TENAGA PENGAJAR SAUDARA BAHARU TERHADAP KONSEP AL-TADARRUJ DALAM PENGAJARAN
Noraini Mohamad, Mariam Abd Majid
page : 704-713


1094
UNSUR PENYUCIAN JIWA MELALUI AYAT-AYAT AL-KAWNIYYAH DALAM SURAH AL-NABA’
Wan Hakimin Bin Wan Mohd Nor, Nik Mohd Nabil B Ibrahim @ Nik Hanafi, Fatin Nazmin Mansor
page : 714-725


1095
KESEDARAN WANITA TENTANG HAK DAN TANGGUNGJAWAB DALAM KELUARGA DAN KERJAYA: KAJIAN KES DI UNITEN DAN UPNM
Dr. Nurulbahiah Awang, Prof. Madya Adnan Yusoff, Prof. Madya Dr. Abdul Aziz Mat Isa, Dr. Salma Yusof, Shamsul Badli Mohd Yusof, Nassar Bin Nordin
page : 726-740


1096
HURUF HIJAIYAH: SUMBER HUKUM HAKAM ILMU TADWID
Muhammad Iqbal Kilwo
page : 741-760


2002
ARABIC LITERATURE AND NIGERIA SOCIETY
Saidu Abubakar Musa
page : 761-769


2003
TAHFIZ AND QIRA’AAT
Abdulqadir Sulaiman Muhammad
page : 770-781


2005
RESOLUTION OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES IN INDONESIA: A CASE STUDY IN RELIGIOUS COURT OF CILACAP AND PURBALINGGA
Safitri Mukarromah
page : 795-806


1091
أساليب القرآن للفراهي والموازنة بينه وبين البرهان في علوم القرآن للزركشي
د. محمد فريد راوي بن عبد الله
page : 807-818


3004
أَثَ رُ أَزْمَة ب و كو حَرَام التطرُّفيّة على بلد مَيْ د غرِي: دراسةُ وتحلي لُ لشعر ذاكر شريف
د. إسحاق صالح سليمان
page : 848-858


3005
اللغة العربية والتنمية الروحية في نيجيريا
Dr. Raudatu Ahmad. Maikasuw - د. روضة أحمد
page : 859-868


3009
الترجمة ودورها في تطوير الدراسات العربية في نيجيريا
د. كبير آدم محمد, د. محمد آدم
page : 894-899


3010
اللام: دراسة نحوية
نورمة بنت حسين
page : 900-903


3011
أهمية رسم شجرة الأسانيد عبر البرنامج الجديد:(للسند المحول عند الإمام مسلم في صحيحه)
د. فايلة ياما، سورياني سودي
page : 904-913


3012
النهضة الأدبية المعاصرة في شعر المرأة
د. مريم مت داود
page : 914-923


3013
"نظرية التكملة في رواية حسن الدين مد عيسى "سرجانا بنكسا
Ahmad Redzaudin Ghazali, Mohamad Rofian Ismail, Dr.Khairatul Akmar Ab Latif, Dr. Yaakob Hasab
page : 924-927


3016
وفاعليّته في رفع مستوى قراءة طلبة بكالوريوس (madinaharabic.com - المدينة العربية) موقع
د. محمد هارون حسيني, عبد المنان يوسف, حسني عبدالله, د.محمد نور حسين
page : 928-956


3017
تقييم نموذج اللغة العربية لأغراض السياحة الإسلامية في كوالا لمبور باستخدام منهج فوزي دلفي
محمد عمران، د.محمد نجيب بن جعفر, د. عزلان سيف البهاروم
page : 957-972


3018
حذف الحروف في سورة يس
د. محمد نور بن حسين
page : 973-985


3019
دلالة البناء الصوتي للكلمات على المعنى في القرآن الكريم
أمير الدين إسحاق, د. طه طلال عبد العليم حنفي
page : 986-1003


3020
لتدخل اللغوي في مسابقة صناعة الأفلام القصيرة الناطقة بالعربية لدى طلبة المدارس الثانوية بماليزيا
د. يعقوب بن حسن, د. عبد الرزيف زيني
page : 1004-1011


3021
أسباب ظهور الاتّجاهات المنحرفة في التفسير، القديمة منها والحديثة
محمد أحمد
page : 1012-1029


3022
دور الشريعة والقانون الإسلامي في تطوير اقتصاد المجتمع الاسلامي فى شمال نيجيريا
د. يهوذا إسحاق الجماري, د.عمر إبراهيم أحمد, محمد أحمد
page : 1020-1025


1009
PERBEZAAN QIRAAT SEPULUH DAN KESANNYA TERHADAP TAFSIR AL-QURAN: KAJIAN TERHADAP KATA KERJA KALA KINI DALAM SURAH ALI IMRAN
Ahmad Syahir bin Ahamad Nzly, Muhammad Aizat Syimir bin Rozani, Muhammad Hatta bin Shafri
page : 1025-1036


1039
PERANAN KAUNSELING ISLAM DALAM MENANGANI MASALAH SOSIAL REMAJA: SATU KAJIAN DI PERTUBUHAN KEBAJIKAN DARUL ISLAH MALAYSIA (PERKID)
Ain Nathasha binti Omar, Muhammad Izhar Fahmi bin Ezani
page : 1037-1061


1064
APLIKASI KAEDAH MURAJA’AH DALAM KALANGAN GURU TAHFIZ DI SELANGOR: SATU ANALISIS
Muhammad Syafee Salihin Hasan, Muhammad Fairuz A.Adi, Shaharuddin Saad
page : 1062-1075


1081
LATA’IF AL-ISYARAT: SENTUHAN SUFI DALAM PENTAFSIRAN AL-QURAN
Khairunnisa Ismail
page : 1076-1083


1083
MISKAWAYH (M. 1030): NARATIF BIOGRAFI TOKOH FALSAFAH AKHLAK ABAD PERTENGAHAN
Kamal Azmi Abd Rahman, Indriaty Ismail
page : 1084-1094


1087
ANALISIS AYAT-AYAT AL-SYIFA’ DALAM AL-QURAN SEBAGAI ADWIYAH ILAHIYYAH
Mohd Zaki Bin Ahmad
page : 1095-1104


1021
PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PENGUNAAN TEKNIK REALITI LUASAN (AUGMENTED REALITY) DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
Ku Fatahiyah Ku Azizan, Awatif Abdul Rahman, Roslinda Ramli, Fitri Nurul ‘Ain Nordin, Siti Rosilawati Ramlan, Naqibah Mansor
page : 1105-1113


1032
KECENDERUNGAN PELAJAR DALAM TEKNIK PEMBELAJARAN BAHASA ARAB MENGGUNAKAN TEKNOLOGI
Ku Fatahiyah Ku Azizan, Awatif Abdul Rahman, Roslinda Ramli, Fitri Nurul ‘Ain Nordin, Siti Rosilawati Ramlan, Naqibah Mansor
page : 1114-1123


1097
GANGGUAN SEKSUAL DALAM KALANGAN REMAJA PEREMPUAN
Norsaleha Mohd. Salleh, Noorhafizah Mohd Haridi, Kamal Azmi Abd. Rahman, Zetty Nurzuliana Rashed, Norbahiah Misran, Nabilah Huda Zaim
page : 1123-1134