eISBN NUMBER : e 978-967-2122-29-6

Keynote Papers

A101
SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DI ERA GLOBAL
Prof. Dr. Achmad Mubarok


A202
AL-TARJAMAT AL-QURANIYYAH: QADHAYAHA WA MUSKILATUHA
Dr. Nasimah binti Haji Abdullah

Papers in Malay Language

1002
KETOKOHAN DAN SUMBANGAN DATO' ISMAIL KAMUS DALAM BIDANG PERUBATAN ISLAM DI MALAYSIA
Dr. Phayilah Yama, Ikmal Zaidi Hashim, Dr. Farhah Zaidar Mohamed Ramli


1003
QAWA'ID AL-TAFSIR: ANALISIS SEMANTIK DAN APLIKASI LAFAZ AL-QURAN DALAM TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB (L. 1944)
Dr. Abur Hamdi Usman


1004
TREND DAN FAKTOR PERCERAIAN RUMAH TANGGA DI NEGERI SELANGOR DARI TAHUN 2011 HINGGA 2015
Prof. Madya Dr. Mariam Binti Abd. Majid, Mohammad Syariful Zarif Bin Saleh Hudin


1008
ANALISIS KEPERLUAN WARGA EMAS TERHADAP PENDIDIKAN PONDOK: KAJIAN DI PONDOK RAHMANIAH LUBUK TAPAH
Safinah Ismail, Sahlawati Abu Bakar, Prof. Madya Dr. Mariam Binti Abd. Majid, Ahmad Zabidi Abdul Razak, Noor Atika Shafinaz Ahmad Nazri


1009
KESEDARAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KONSEP PENYUSUAN SUSU IBU MENURUT PERSPEKTIF ISLAM: SATU KAJIAN RINTIS
Zanariah Dimon, Noraainan Bahari, Norita Kamaruddin, Nurhayati Abdul Ghani


1011
MODEL ANALISIS KEPERLUAN BAHASA ARAB UNTUK PELANCONGAN ISLAM
Mohammad Imran Ahmad, Prof Madya Dr. Mohammad Najib B Jaafar


1012
PENERIMAAN MUALAF TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN DI INSTITUT DAKWAH ISLAMIAH PERKIM (IDIP)
Ain Nathasha Omar, Prof Madya Dr. Mariam Abdul Majid, Noraini Mohamad


1013
STATUS HUBUNGAN ANTARA ISTERI-ISTERI YANG DIMADUKAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM: ANALISIS TERHADAP PERBINCANGAN HUKUM-HUKUM FEKAH
Abdul Hakim Bin Baharudin @ Ismail, Amzan B Satiman


1015
PENYEBARAN DAN PERKEMBANGAN ISLAM DI ALAM MELAYU
Shaharuddin Pangilun, Dr. Farhah Zaidar Mohamed Ramli


1016
TEORI KEDATANGAN ISLAM DI ALAM MELAYU
Dr. Farhah Zaidar Mohamed Ramli, Shaharuddin Pangilun


1017
SARJANA BANGSA DARI PERSPEKTIF TEORI TAKMILAH
Ahmad Redzaudin Ghazali


1019
PENGHUJAHAN QIRAAT BERASASKAN TULISAN MASHAF: APLIKASI SHEIKH NAWAWI BANTEN DALAM MARAH LABID
Ikmal Zaidi Bin Hashim, Muhammad Farid Ravi B Abdullah, Muhammad Izzat B Ngah


1021
EKSISTENSI AL-QIRA'AT AL-MUTAWATIRAH DALAM HADITH: PEMBEDAHAN KITAB AL-QIRA'AT AL-WARIDAH FI AL-SUNNAH KARYA A?MAD 'ISA AL-MA'SARAWI (L. 1953)
Mohd Mahfuz Bin Jaafar, Dr. Abur Hamdi B Usman, Mahmud Lutfi B Abdul Hadi


1022
KELEBIHAN KAEDAH HAFAZAN AL-QURAN METODE NADI AL-BAGDHDADI
Siti Mursyidah Binti Mohd Zin, Dr. Farhah Zaidar Mohamed Ramli, Mohd Hasbie Al-Shiddieque Ahmad


1023
KEMAHIRAN WAQF DAN IBTIDA' : KAJIAN KES DALAM KALANGAN IMAM IMAM MASJID DI SELANGOR
Muhamad Syafee Salihin Hasan, Mohd Norzi B Nasir, Dr. Khairatul Akmar B Ab Latif, Abdul Azis B Awang Kechik, Fatin Nazmin Bt Mansor


1024
AIBADHIYAH MENURUT AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH
Mustafa Kamal Amat Misra, Abdull Rahman Mahmood, Jaffary Awang


1025
KEPENTINGAN SIFAT AMANAH DALAM PEKERJAAN: ANALISIS TEMATIK DALAM AL-QURAN
Sahlawati Abu Bakar, Prof Madya Dr. Mariam Abdul Majid, Nurzatil Ismah Bt Azizan


1026
PEMBANGUNAN MODAL INSAN KEPENTINGANNYA DALAM PROGRAM PEMULIHAN REMAJA BERMASALAH
Dr. Noor Hafizah Haridi, Dr.Ahmad Munawar Ismail, Maizan Bt Mat @ Muhammad, Dr. Norsaleha Bt Mohd Salleh


1027
DATA-DATA TOKOH ULAMA TAJWID TERSOHOR DI ALAM MELAYU
Shaharuddin Saad, Mohd Fairus A.Adi, Muhamad Syafee Salihin Hasan


1028
KEFAHAMAN BELIA TERHADAP KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA DAN ISU TUKAR AGAMA DALAM ISLAM: KAJIAN DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI TERPILIH
Nazneen Binti Ismail, Dr. Norsaleha Bt Mohd Salleh, Kamal Azmi B Abdul Rahman, Indriaty Ismail, Nurulfathonah Mohd Effendy


1029
MENANGANI ISU FITNAH DALAM MASYARAKAT: ANALISIS TERHADAP AYAT-AYAT PERISTIWA AL-IFK
Wan Ramizah Binti Hasan, Dr. Muhammad Farid Ravi B Abdullah, Adnan B Mohamed Yusoff


1031
PENGUASAAN TARANNUM AL QURAN:ANALISIS TERHADAP PERSERTA MAJLIS TILAWAH AL-QURAN SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN DI DAERAH KLANG
Muhamad Nasir Bin Mohamad Salleh


1034
ANALISIS KALAM INSYAK TALABI DALAM DUMU' AL-AMIR SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BALAGHAH (The paper is not available)
Muhammad Redzaudin


1039
YAHYA BIN MUBARAK AL YAZIDI PERAWI MASYHUR QIRAAT SYAZ
Muhammad Fairuz Bin A. Adi, Shaharuddin B Saad, Muhamad Syafee Salihin Hasan


1040
SPIRITUALISME DALAM TAREKAT SYATARIYAH (STUDI TERHADAP PERSFEKTIF SYEKH H. ALI IMRAN HASAN RINGAN-RINGAN)
Gazali Bin Runun Abdullah


1041
BURHANUDDIN AL-HELMY DAN PEMIKIRANNYA DI DALAM PAS
Muhammad Faiz Mukmin Bin Abdul Mutalib, Diyakulrahman B Mat Saad, Khairul Munzir B Ibrahim


1043
BAHASA ARAB DALAM PERTUTURAN: KAEDAH MENGATASI KERISAUAN DALAM PERTUTURAN BAHASA KEDUA
Hamzah Bin Omar, Mohd Asri B Ishak, Khairul Munzir B Ibrahim


1044
TEORI AL-NAFS DALAM MEMBENTUK JATI DIRI REMAJA MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN
Nurzatil Ismah Azizan, Zulkifli Mohd Yusoff


1045
KONSEP AMANAH MENURUT PERSPEKTIF HADITH
Nurzatil Ismah Azizan, Sahlawati Abu Bakar, Mariam Abdul Majid, Aza Shahnaz Azman, Mazlina Che Malik, Hairol Nizam Wahid


1048
SANAD AL-QURAN DAN KEPENTINGAN DAN KEPERLUANNYA
Mohd Hasbie Al-Shiddieque Bin Ahmad


1049
SUMBANGAN ULAMA MAZHAB HANAFI DALAM PEMBUKUAN 'ULUM AL-HADITH
Mohd. Khafidz Bin Soroni


1050
DATA-DATA TOKOH ULAMA TAJWID TERSOHOR DI ALAM MELAYU (The paper is not available)
Shaharuddin Saad


1051
INOVASI AL-QURAN: KELEBIHAN, CABARAN DAN SOLUSI
Mohamad Redha Bin Mohamad, Nik Mohd Nabil B Ibrahim, Muhammad Firdaus B Abdul Manaf


1056
HADITH-HADITH DALAM KITAB AL-DURR AL-NAFIS KARANGAN SHEIKH MUHAMMAD NAFIS IDRIS AL-BANJARI: TAKHRIJ DAN ULASAN
Mohd Norzi Nasir, Mohd Safiuddin B Abdul Haliff, Mohd Asri B Ishak


1058
PENDEKATAN INTEGRATIF SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS : PELAKSANAAN KE ATAS SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA
Nor Asiah Binti Ibrahim Shah, Mohd Othman Yussoff, Hafizah Bt Kusnek@Khusni


1059
APLIKASI STRATEGI PEMASARAN DALAM PERANCANGAN USAHA DAKWAH TERHADAP GOLONGAN NON MUSLIM
Muhammad Firdaus Bin Abdul Manaf, Mohd Zaki B Ahmad, Mohamad Redha B Mohamad


1060
SURAH-SURAH MAKIYYAH ASAS KEUTUHAN AKIDAH UMMAH KERANGKA PEMBINAAN MODUL KEMAHIRAN MENULIS KARANGAN BAHASA ARAB UNTUK PENUTUR BUKAN ARAB DI IPTA MALAYSIA
Abdul Mukti Bin Baharudin


1061
HISTORIOGRAFI LIBERALISME DALAM KALANGAN MASYARAKAT BARAT
Norsaleha Mohd Salleh, Mohd Shairawi B Mohd Noor, Abu Zaki Ismail, Phayilah Yama, Noor Hafizah Mohd Haridi


1062
TAHAP PENGETAHUAN PELAJAR MRSM ULUL ALBAB MENGENAI PROGRAM TAHFIZ
Mardhiah Binti Yahaya, Dr. Siti Rosilawati Bt Ramlan, Aslam Farah Bt Selamat


1063
PERANAN PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA (PERKIM) TERHADAP KEBAJIKAN MUALAF
Mohd Hakim Bin Arshad, Prof Madya Dr. Mariam Abdul Majid, Mustafa Kamal Amat Misra


1064
KEFAHAMAN RASM AL-QURAN DALAM KALANGAN PELAJAR ITQAN
Aslam Farah Binti Selamat


1065
KONSEP SPIRITUAL DI DALAM AL-QURAN
Suriani Sudi, Dr. Phayilah Yama


1067
FAKTOR TARIKAN MASYARAKAT ORANG ASLI MEMELUK ISLAM DI SELANGOR
Ahmad Fauzi Bin Shahar, Dr. Muhammad Yusof Marlon Abdullah, Mohd Hakim Arshad, Ahmad A'toa' Mokhtar, Dr. Zulkifli Hj Aini


1068
STRATEGI PENGURUSAN SURAU NURUL SALAM TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM DI KAMPUNG ORANG ASLI TUN ABDUL RAZAK (KOATAR), KUALA KUBU BAHRU SELANGOR
Dr. Muhammad Yusof Marlon Abdullah, Ahmad Fauzi Bin Shahar, Mohd Hakim Arshad, Ahmad A'toa' Mokhtar, Dr. Zulkifli Hj Aini


1069
METODE AL-TAFTAZANI DALAM HURAIANNYA TERHADAP AL-ARBA'IN AL-NAWAWIYYAH : FOKUS TERHADAP METODE ILMU HADITH AL-DIRAYAH
Rosni Binti Wazir


1070
KOMUNIKASI AL-QURAN TERHADAP PEMBENTUKAN JIWA: TUMPUAN PADA ASPEK USLUB AL-SUKHRIYYAH (SINDIRAN) (The paper is not available)
Wan Hakimin Bin Wan Mohd Nor


1071
PENCEGAHAN PENYAKIT BERJANGKIT MENURUT AL-SUNNAH (The paper is not available)
Zaidul Amin Suffian Bin Ahmad


1072
AL-BAYAN FI C IDDI AYY AL-QURAN KARYA IMAM ABU C AMR AL-DANI (371-444) : REFLEKSI METODOLOGI ILMIAH ILMU FAWASIL
Mahmud Lutfi Bin Abd. Hadi, Ahmad Shahir B Masdan, Mohd Mahfuz B Jaafar


1073
TAQDIM DAN TA'KHIR DI DALAM QIRA'AT DAN PERANANNYA TERHADAP PENTAFSIRAN AL-QURAN (The paper is no available)
Ahmad Shahir Masdan


1074
SUMBANGAN KIYAI HJ SHAMSUDDIN BIN HJ REDZUAN DALAM MENYEBARKAN ISLAM
Dr. Syarul Azman Bin Shaharuddin


1075
KEUNIKAN BALAGHAH AL-'ISTI C A:RAT AL-TAMTHI:LIYYAT

Dr. Mohamad Syukri Bin Abd Rahman


1076
BENTUK-BENTUK KESALAHAN AKIDAH DAN KESANNYA KEPADA MASYARAKAT MUSLIM MALAYSIA (The paper is not available)
Nazneen Binti Ismail


1077
SEJARAH HIDUP SYEIKH FAQIH TAMBAH TUAN GURU BESILAM LANGKAT (The paper is not available)
Dr. Zikmal Fuad B Mohamad


1080
ANALISIS WAJAH-WAJAH QIRAAT DALAM SURAH AL-BAQARAH: KAJIAN TERHADAP TAFSIR AL-LUBAB FI ULUM AL-KITAB JILID SATU
Nik Mohd Nabil Bin Ibrahim @ Nik Hanafi, Abdul Hakim B Baharuddin, Muhammad Izzat B Razali


1081
PENGGUNAAN MOTIVASI INTRINSIK DAN MOTIVASI EKSTRINSIK DALAM BELAJAR BAHASA ARAB
Mohd Zaki Bin Ahmad, Dr. Muhammad Firdaus Abdul Manaf


1083
ANALISIS FUNGSI DAN LARAS BAHASA DALAM TERJEMAHAN KATA PARTIKEL
Nor Azhan bin Norul Azmi, Normah Binti Husin


1085
KESEDIAAN MASA DAN KREATIVITI GURU DALAM PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR
Dr. Muhammad Haron Husaini, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Ahmad Shafiq Mat Razali, Diyak Ulrahman Mat Saad, Syafiqah Mohd Hairon, Nur Hanani Husssin


1086
PANDANGAN PENSYARAH MENGENAI PENGARUH KAEDAH PENGAJARAN TERHADAP PENGUASAAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR PSMBA DI IPTA MALAYSIA
Khairatul Akmar Ab Latif, Mohd Rofian Ismail, Ahmad Redzaudin B Ghazali


1087
PERSEPSI TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI SEKOLAH-SEKOLAH TERPILIH DI NUSANTARA
Dr. Md Noor Hussin, Adnan Mat Ali, Idi Hamdi, Nor Efendy Ahmad Sokri, Zulhazmi Anwar, Ideris Abd Halim, Umi Zakiah Norazman


1088
UNSUR DISFEMISME DALAM TERJEMAHAN MAKNA AL-QURAN KE BAHASA MELAYU
Dr. Nasimah Abdullah, Dr. Nor Fazila Abd Hamid, Dr. Lubna Abd Rahman


1089
TERJEMAHAN KATA PANGGILAN BANGSAWAN DALAM WACANA AL-QURAN: PENJELASAN DARI PERSPEKTIF PRAGMATIK
Dr. Nasimah Abdullah, Dr. Nor Fazila Abd Hamid, Dr. Lubna Abd Rahman


1090
TERJEMAHAN HADIS DALAM KHUTBAH JUMAAT TERBITAN JAIS: ANALISIS KONSISTENSI METOD TERJEMAHAN
Dr. Saifulah Samsudin, Abdul Manan Yusof, Husni Abdullah, Hamid Mat Isa, Quratuljannati Adnin Mohd Rithuan


1091
PELAKSANAAN KEMAHIRAN BERTUTUR DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI (SRAI) SELANGOR
Adnan Mat Ali, Dr. Mohamad Syukri Abdul Rahman, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Ahmad Ismail, Mohd Kamal Rdiman


1093
PERKEMBANGAN TANDA WAQF DI DALAM AL-QURAN
Muhammad Syafee Salihin, Muhammad Fairuz A.Adi, Shaharuddin Saad


1094
KEMASYARAKATAN DALAM PERIBAHASA ARAB
Hj. Ahmad Bin Ismail


1095
FIQH AL-MUWAZANAT DALAM POLITIK ISLAM MENURUT AL-JUWAYNI
Khairul Munzir Ibrahim, Muhammad Faiz Mukmin Abdul Mutalib, Mohd Shairawi Mohd Noor


1097
TARBIYAH MENURUT ZAINAB AL-GHAZALI AL-JUBAILY DALAM TAFSIR NAZARAT FI KITABILLAH : SOROTAN TERHADAP SURAH AN-NUUR
Siti Zaharah bt. Hamid, Dr. Abur Hamdi Usman


1098
AMALAN TADABBUR AL-QURAN KE ARAH PEMERKASAAN JATI DIRI DAN PEMANTAPAN
Rohani Rohana Zakaria, Dr. Hayati Hussin, Dr. Zainora Daud


1099
TEORI PEMBANGUNAN HATI MENURUT AL-SYAYKH IBN 'ATA' ALLAH AL-SAKANDARIY
Ahmad A'toa' Mokhtar, Dr. Zikmal Fuad, Che Zarinna Sa'ari, Dr. Zulkifli Aini


1100
FUNGSI DAN PERANAN PUSAT BAHASA ARAB SELANGOR (The paper is not available)
Hasanah Hj Iksan


1101
KESAN KURSUS JANGKA PENDEK BAHASA ARAB LUAR NEGARA KEPADA PENGUASAAN KOSA KATA PELAJAR
Dr Razif Bin Zaini


1102
PUJIAN AL-QUR'AN TERHADAP AHLI KITAB: ANALISIS KONTEKSTUAL
Salman Zainal Abidin


1103
INDIKATOR 'URUF DAN ISRAF SEBAGAI PENENTU HUKUM ZAKAT PERHIASAN EMAS WANITA (The paper is not available)
Dr. Mohd Musa Bin Sarip


1105
ANALISIS APLIKASI HIBAH AMANAH OLEH INSTITUSI KEWANGAN DI MALAYSIA (The paper is not available)
Maffuza Salleh


1107
URUF DALAM PENENTUAN MAKNA : APLIKASINYA DALAM PENENTUAN STATUS PRODUK KOMERSIL (The paper is not available)
Muhammad Subari Ramli


1109
METODOLOGI DAKWAH DARI WASIAT NABI S.A.W KEPADA MUAZZ BIN JABAL RADIYALLAHHU ANHU
Mohd Asri Bin Ishak, Hamzah Omar, Mohd Norzi Nasir


1110
PERSETUJUAN KANAK-KANAK DALAM RAWATAN PERUBATAN DAN PENYELIDIKAN PEDIATRIK
Sharifah Hana Binti Abd Rahman, Umairah Ahmad Tarmizi


1111
ISU BERKAITAN HUKUM PENYUSUAN DALAM ISLAM: SATU SOROTAN LITERATUR
Nurhayati Abdul Ghani, Norita Kamaruddin, Nora'inan Bahari, Zanariah Dimon


1112
ANALISIS PEMIKIRAN K.H. ABDULLAH SYAFI'IE (1910-1985 M) TENTANG BEBERAPA PRINSIP ILAHIYAT
Muhammad Choirin


1113
TARKHRIJ DAN ANALISIS HADITH-HADITH MENGENAI KELEBIHAN MENUNTUT ILMU: KAJIAN TERHADAP KITAB IHYA' 'ULUMUDDIN KARYA IMAM AL-GHAZALI
Abdul Azis Awang Kecik, Mohd Hasbie Al-Shiddieque Bin Ahmad


1115
PRESTASI PENCAPAIAN PELAJAR ALIRAN SAINS TULEN SEKOLAH BERASRAMA PENUH (SBP) DALAM PEMAHAMAN KANDUNGAN DAN TATABAHASA BAGI PEPERIKSAAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI (BAK) (The paper is not available)
Adnan Bin Mat Ali


Papers in English Language

1046
MUSLIMS, TECHNOLOGY AND TRUMP: EXAMINING YOUTUBE VIDEOS OF MUSLIM SCHOLARS' ADVISE TO MUSLIM UMMAH AFTER TRUMP WON USA PRESIDENTIAL ELECTION (The paper is not available)
Azizah Mainal


1052
HISTORICAL ACCOUNT ON THE REASONS FOR THE BANNING OF NAQSHABANDIYYAH KHALIDIYAH SUFI ORDER OF THE PROF. DR. KADIRUN YAHYA FOUNDATION IN MALAYSIA
Hamidun Bin Mohamad Husin


1053
THE DOCTRINE AND PRACTICE OF NAQSHABANDIYYAH KHALIDIYYAH OF THE PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA FOUNDATION
Hamidun Bin Mohamad Husin


1066
AN ANALYSIS OF AL-ATTAS AND AL-FARUQI'S VIEWS ON ISLAMIZATION OF KNOWLEDGE
Fatin Nazmin Bt Mansor, Wan Hakimin Wan Mohd Nor, Nik Mohd Nabil Nik Ibrahim


1106
SHARIA ECONOMY IN INDONESIA FROM CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE
Zainal Arifin Hoesein


1114
WIVES OF MOHAMMAD THE PROPHET AND WISDOM OF POLYGAMY
Muhammad Izzat bin Ngah, Muhammad Yosef Niteh, Ikmal Zaidi Hashim


Papers in Arabic Language

1005
MADA FAALIYAH USLUB TARJAMAH AL-MAJAZ ILA TASHBIH
Dr. Nasimah binti Abdullah


1014
ASALIB AL-NIDAA FI AL-QURAN AL-KARIM: DIRASAH NAHWIYYAH
Normah binti Hussin


1020
TAALUM AL-LUGHAH AL-ARABIYYAH FI AL-KULLIYYAH AL-ARABIYYAH AL-ISLAMIYYAH BI SELANGOR HASBA NAZRATI TOLABAH AL-DIBLUM FI AL-DIRASAT AL-ISLAMIYYAH
Mohd Rofian Ismail, Ahmad Redzaudin B Ghazali, Dr. Khairatul Akmar B Ab Latif


1037
SYURUT AL-HAFIDZ IBN HAJAR LI MUSTOLAH MAQBUL FI TAQRIB AL-TAHZIB, TATBIQATUHU RUWAT AL-KUTUB AL-SITTAH WA MULHAQATUHA
Helimy Bin Aris, Muhammad Fauzi B Mohd Amin


1038
MUSTOLAH MAQBUL, ISTIMALUHU WA DILALATUHU LADA AL-HAFIDZ IBN HAJAR AL-ASQOLANI FI TAQRIB AL-TAHZIB
Helimy Bin Aris, Muhammad Fauzi B Mohd Amin


1054
AHAMIYYAH WA FAWAID MAADAH MABADIE AL-TAAMUL MAA AL-SUNNAH AL-NABAWIYYAH: DIRASATAN WA TADRISAN DHIMNI AL-MUQARRARAT AL-DINIAH WA AL SYARIEYYAH FI AL-JAMIAAT
Dr. Syed Abdul Majid Ghouri


1078
ISTRATIJIYYAH TADRIS AL-NAS AL-ADABIY LI GHAIR AL-NATIQIN BI AL-ARABIYYAH
Yaakob Hasan


1079
ATHAR ISTIQDAM ISTRATIJIYYAH AL-JADWAL AL-ZATI (KWL) FI TAHSIN MUSTAWA AL-ISTIAB AL-QIRAIIY FI AL-LUGHAH AL-ARABIYYAH LADA AL-TOLABAH AL-NATIQIN BIGHAIRIHA FI JAMIAH AL-ULUM AL-ISLAMIYYAH AL-MALIZIYYAH
Dr. Ghazali bin Zainuddin, Dr. Siti Rosilawati binti Ramlan


1082
TASRIF AL-FIIL AL-MUKTAL FI AL-LAHJAH AL-HIJAZIYYAH AL-HADHARIYYAH
Yaakob Bin Hasan, Dr. Muhammad Haron Husaini


1084
ISHKALIYYAT AL-TARJAMAH ILA AL-ARABIYYAH: NAZARAT AMMAH LI AAMAL AL-TULLAB BASL
Husni bin Abdullah


1092
AL-TARJAMAH DHARURIAH LIL TOLABAH KA IHDA SUBUL AL-TAMAKKUN WA AL-IJADAH FI AL-LUGHAH AL-ARABIYYAH: TAAMULAT FI BARNAMIJ AL-TARJAMAH FI KUIS (The paper is not available)
Abdul Manan Yusof


1104
AL-DIRASAT AL-LUGHAWIYYAH WA ALAQOTUHA BI AL-AHKAM AL-SYARIEYYAH: DIRASAH WASFIYYAH
Dr Md Noor Hussin


1108
MANHAJ ABDUL HAMID AL-FARAHI FI TAFSIRIHI NIZAM AL-QURAN (The paper is not available)
Dr Mohd Farid Ravi Abdullah