• Dr. Mohd Manawi bin Mohd Akib (Chief)

  • Dr. Nurzatil Ismah Azizan

  • Dr. Phayilah Yama

  • Dr. Mariam Mat Daud

  • Ahmad Redzauddin Ghazali

  • Safinah Ismail

Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor