eISBN NUMBER : 978-967-2122-53-1

Paper in Malay Language

1001
PERANAN BADAN BUKAN KERAJAAN (NGO) ISLAM DALAM PERLINDUNGAN MUALAF DI MALAYSIA
Muhammad Adnan Abdullah & Noor Aziah Mohd Awal
page 1


1002
PENELITIAN TERHADAP TEKSTUAL IJAZAH SANAD AL-QURAN
Norazman bin Alias. Prof. Madya Dr. Khairul Anuar bin Mohamad
page 12


1003
SALASILAH SANAD AL-KUTUB AL-SITTAH TOKOH AL-MUSNID MELAYU NUSANTARA SYEIKH MUHAMMAD MAHFUZ
AL-TARMASI (1868-1920M)

Farhah Zaidar Mohamed Ramli, Siti Zaharah Abdul Hamid
page 25


1004
KONSEP FIRASAT MENURUT AL-QURAN: ANALISIS TEMATIK WACANA MUFASIRIN

Abur Hamdi Usman
page 41


1005
MANUSKRIP TAFSIR HAJI ABDULLAH MS 165 KOLEKSI DEWANBAHASA DAN PUSTAKA: KAJIAN DARI ASPEK KODIKOLOGI ILMU RASM DABT DAN FAWASIL AL-QURAN

Siti Azwanie Che Omar, Sedek Ariffin
page 50


1006
KEFAHAMAN BERAGAMA DAN PROSES TRANSFORMASI HUBUNGAN PASANGAN DALAM PERKAHWINAN

Dini Farhana Baharudin, Suhailiza Md. Hamdani, Marina Munira Abdul Mutalib dan Mohd Zaliridzal Zakaria
page 64


1007
MENEROKA MODEL PENDIDIKAN SEIMBANG UNTUK MENDEPANI ABAD KE-21

Suhailiza Md. Hamdani, Dini Farhana Baharudi, Nur Kareelawati Abdul Karim, dan Eizan Azira Mat Sharif
page 76


1008
PENGGUNAAN PERIBAHASA DALAM P&P BAHASA ARAB BAGI PENUTUR BAHASA MELAYU

Hj. Ahmad bin Ismail
page 87


1009
TOKOH MUFASIR WANITA KONTEMPORARI

Siti Zaharah Abd. Hamid, Abur Hamdi Usman, Farhah Zaidar Mohamed Ramli dan Sofiah Samsuddin
page 98


1010
KECERDASAN SPIRITUAL PADA ORANG LAIN DALAM KALANGAN PEMIMPIN PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL (PEMBINA) DI SELANGOR

Suriani Sudi, Phayilah Yama
page 108


1011
PENGARUH MAZHAB FIQH DALAM KARYA 'ULUM AL-HADITH: TUMPUAN TERHADAP KITAB ZAFAR AL-AMANI DAN KITAB MANHAJ DHAWI AL-NAZAR

Mohd. Khafidz Soroni, Dr. Phayilah Yama, Prof. Madya Dr. Faisal Ahmad Shah
page 115


1012
KERELEVANAN PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAKWAH DI PERINGKAT SEKOLAH DI MALAYSIA

Muhammad Yusuf Marlon Abdullah
page 129


1015
PENGAMALAN MASYARAKAT TERHADAP AKIKAH MENURUT HADIS-HADIS DALAM KITAB SAHIH BUKHARI

Mohd Norzi bin Nasir, Mohd Nasiruddin bin Mohd Asri dan Mohd Ikram bin Mohd Nawi
page 135


1016
BACAAN AL-QURAN RIWAYAT HAFS ‘AN ‘ASIM: PENYUSUNAN TATACARA BACAAN MENGIKUT TARIQ YANG BETUL

Fairuz A. Adi, Ikmal Zaidi Hashim, Shaharuddin Saad
page 152


1017
KAEDAH DAN PENDIRIAN IMAM AL-TIRMIDIHI (200-279 H) KETIKA MENJELASKAN DALIL IMAM AL-SHAFI’I DI DALAM JAMI’ AL-TIRMIDHI

Siti Mursyidah binti Mohd Zin & Muhammad Umar Mukhtar bin Shafie
page 159


1018
KAWALAN PENERBITAN AL-QURAN DI MALAYSIA

Shaharuddin Pangilun, Rohana Binti Zakaria & Aslam Farah Binti Selamat
page 172


1019
TAHAP PENGETAHUAN TATABAHASA DAN ISI KANDUNGAN SUBJEK BAHASA ARAB DALAM KALANGAN GURU PELATIH BUKAN OPSYEN

Nor Azhan bin Norul’AzmI & Noor Shamshinar binti Zakaria
page 185


1020
ELEMEN I’ADAH HIFZ AL-QURAN PENGAJIAN TAHFIZ AL-QURAN DAN AL-QIRAAT KUIS TADABBUR AL-QURAN DALAM KURSUS
Rohana Zakaria, Shaharuddin Pangilun, Shaharuddin Saad
page 194


1021
PENGGUNAAN MODUL ISTITABAH DALAM MENGENDALIKAN KESALAHAN AKIDAH DI SELANGOR
Nazneen binti Ismail, Zanariah Dimon, Nurzatil Ismah bt Azizan, Nurulfathonah Mohd Effendy, Hamidi Abd. Ghani, Zulqarnain Hassan, Nordin Mat Piah dan Mohd Ramizu Abdullah @ Zakaria
page 203


1022
KAJIAN METODOLOGI DR. FADHAL HASSAN ABBAS DALAM MEMBAHASKAN KEDUDUKAN AHRUF SAB’AH

Dr. Mohd Farid Ravi Abdullah & Syamim Zakwan Rosman
page 213


1024
METODE TAFSIR MAUDU’I DALAM BUKU BERTEMAKAN AKIDAH TERBITAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

Sahlawati Abu Bakar
page 224


1025
PERTUBUHAN USRAH FITRAH
Noor Hafizah Bt. Mohd Haridi dan Norsaleha Bt Mohd Saleh
page 227


1027
KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA TERJEMAH, TAFSIR DAN TAKWIL DALAM AL-QURAN

Dr. Muhammad Firdaus Abdul Manaf, Dr. Md. Noor Hussin dan Zaki Ahmad
page 235


1031
SUMBANGAN JABATAN AMAL MALAYSIA DALAM MEMBENTUK JATI DIRI REMAJA

Nurzatil Ismah binti Azizan & Mohd Yakub@ Zulkifli Mohd Yusoff
page 244


1032
JENIS-JENIS TADLIS TERHADAP AL-QURAN

Mohamad Redha Bin Mohamad, Muhammad Zaid Bin Shamshul Kamar & ‘Uqbah Bin Amer
page 251


1036
EUFEMISME DALAM TAFSIR PIMPINAN AR-RAHMAN: SATU TINJAUAN

Dr. Nasimah Abdullah & Dr. Lubna Abd. Rahman
page 258


1037
KOHESI DALAM TAFSIR PIMPINAN AR-RAHMAN: PEMERHATIAN TERHADAP TERJEMAHAN KATA GANTI NAMA DIRI

Dr. Nasimah Abdullah & Nor Fatihah Suliman
page 270


1038
PENDEKATAN ISTITABAH MELALUI RUNDING CARA AKIDAH DI JABATAN MUFTI SELANGOR DAN PERMASALAHAN BERKAITAN

Zanariah Dimon, Nurzatil Ismah Azizan, Nazneen Ismail, Nurulfathonah Mohd Effendy, Hamidi Abd. Ghani, Zulqarnain Hassan Nordin Mat Piah & Mohd Ramizu Abdullah @ Zakaria
page 278


1039
FAKTOR-FAKTOR KONFLIK RUMAH TANGGA: KAJIAN DI UNIT RUNDING CARA JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Zanariah Dimon, Azizah Mohd Rapini, Hammad b. Dahalan, Zaini Yusnita Mat Jusoh & Nur Zulfah Md Abd. Salam
page 287


1040
PERANAN MUHAMMAD BIN YUSUF AL-SANUSI TERHADAP KELANGSUNGAN MANHAJ AL-ASHA’IRAH

Mustafa Kamal bin Amat Misra, Mohd Hakim bin Arshad
page 294


1043
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENDEKATAN PENGAJARAN WARGA EMAS DI INSTITUSI PONDOK: KAJIAN DI PONDOK AL-RAHMANIAH, KEDAH

Mariam binti Abd. Majid & Muhammad Akmal Wafi Bin Azizmai @ Azmi
page 302


1044
TAHAP KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN BAHASA ARAB DALAM PELAJAR SARJANA MUDA BAHASA ARAB DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA

Mohamad Rofian Ismail, Ahmad Redzaudin Ghazali, Khairatul Akmar Bin Abdul Latif PHD, Muhammad Bin Daoh PHD
page 312


1046
PENGETAHUAN DABT AL-QURAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEMESTER ENAM DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN DAN AL-QIRAAT, IQSA

Aslam Farah Binti Selamat, Shaharuddin Bin Pangilun, Mardhiah Binti Yahaya, Mohd Faizulamri Bin Mohd Saad
page 322


1047
ELEMEN KOMUNIKASI BAPA DALAM SURAH LUQMAN

Safinah Ismail
page 331


1049
ANALISIS PERANAN HATI OLEH AL-TAFTAZANI DI DALAM HURAIAN TASAWUF HADIS AL-ARBA'IN AL-NAWAWIYYAH DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HIKAM MELAYU TOK PULAU MANIS

Rosni binti Wazir
page 344


1050
KEPERLUAN FASILITI UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI PUSAT BAHASA ARAB DI MALAYSIA

Hasanah hj Iksan, Hairun Najuwah Jamali, Mohd Shafie Zulkifli & Ahmad bin Ismail
page 354


1051
MANHAJ PEMBACAAN QIRAAT RIWAYAT IMAM AZRAQ: SATU ANALISIS

Muhammad Zaid Bin Shamshul Kamar, Mohamad Redha Bin Mohamad & Nik Mohd Nabil Ibrahim @ Nik Hanafi
page 370


1053
KONSEP METODE MAUCIZAH AL-HASANAH DALAM DAKWAH: SATU ANALISIS

Ahmad Fauzi bin Mohd Shahar, Mustafa Kamal bin Amat Misra & Mohd Hakim bin Arshad
page 375


1056
AULAWIYYAT DALAM PENDIDIKAN ANAK-ANAK: KAJIAN TERHADAP SURAH LUQMAN

Abdul Mukti Bin Baharudin
page 383


1058
SOLAT SUBUH BERJEMAAH DALAM KALANGAN MAHASISWA TAHFIZ AL-QURAN DAN AL-QIRAAT KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS): SATU PEMERHATIAN

Muhammad Syafee Salihin, Ahmad Shahir Masdan, Muhammad Fairuz A.Adi & Mawaddah Ahmad Mahir
page 383


1059
CABARAN GOLONGAN MUALAF DI SELANGOR: SATU TINJAUAN
Mohd Hakim Arshad, Norshahida Khalid, Mariam Abdul Majid, & Mustafa Kamal Amat Misra
page 404


1068
KEPENTINGAN TABAYYUN DALAM MENDEPANI ARUS GLOBALISASI

Wan Hakimin Bin Wan Mohd Nor, Fatin Nazmin Mansor, Nik Mohd Nabil B Ibrahim@Nik Hanafi
page 411


1073
KETERSIRATAN MAKNA AL-’ISTICA RAT AL-MAKNIYYAT DALAM HADIS RASULULLAH SAW

Dr. Mohamad Syukri Bin Abd Rahman
page 422


1076
PANDANGAN PENSYARAH DAN PELAJAR MENGENAI PENGARUH KAEDAH PENGAJARAN TERHADAP PENGUASAAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR PSMBA DI IPTA MALAYSIA

Khairatul Akmar Ab Latif, Ahmad Redzaudin Ghazali & Mohd Rofian Ismail
page 435


1078
TOK SENGGORA: PEMEGANG SANAD KEMASUKAN BACAAN AL-QURAN DI MALAYSIA

Shaharuddin Saad , Mohd Fairus A.Adi & Rohana Zakaria
page 445


1079
PERANAN AL-QALB DALAM PEMANTAPAN AKIDAH

Ahmad A‘toa’ Mokhtar, Dr. Ahmad Naja’ Mokhtar & Dr. Ahmad Baha` Mokhtar
page 457


1081
LEKSIKAL SINONIM DALAM TERJEMAHAN AL-QURAN: SATU PENEROKAAN ETIMOLOGI

Azman Che Mat & Muhd Sufian Said
page 466


1082
STRATEGI KOMUNIKASI PEMUJUKAN PENDAKWAH DALAM PENYAMPAIAN MESEJ ISLAM KEPADA MASYARAKAT ORANG ASLI DI SELANGOR

Zulkefli bin Aini, Abdul Ghafar bin Don, Ahmad Irdha bin Mokhtar & Nur Uswah binti Ahmad Fauzi
page 476


1084
TEORI SEMANTIK KOMUNIKATIF: KAJIAN SOROTON LITERATUR

Saifulah bin Samsudin (PhD), Nasimah binti Abdullah (PhD) & Lubna binti Abdul Rahman (PhD)
page 489


1085
PERSEPSI MASYARAKAT NON-MUSLIM TERHADAP DAKWAH ISLAM DI MALAYSIA

Syarul Azman Bin Shaharuddin, Muhammad Yusuf Marlon Bin Abdullah, Sahlawati Binti Abu Bakar & Siti Khaulah Binti Mohd Hamzah
page 504


1090
HAKIKAT JIWA MENURUT PSIKOLOGIS MUSLIM: TUMPUAN TERHADAP IBN SINA DAN AL-GHAZALI

Mohd Manawi bin Mohd Akib, Sharifah Basirah binti Syed Muhsin & Ahmad A’toa’ bin Mokhtar
page 514


1091
PERMASALAHAN SOSIAL DAN AGAMA DALAM NOVEL TERPILIH NAJĪB MAHFŪZ DAN SHAHNON AHMAD

Ahmad Redzaudin Ghazali, Mohamad Rofian Ismail & Khairatul Akmar Abd Latif PhD
page 528


Paper in English Language

2007
INCORPOREALITY OF GOD ACCORDING TO AL-GHAZALI AND MAIMONIDES
Nurhanisah Binte Senin
page 543


2008
A COMPARATIE ANALYSIS ON MASLOW’S HIERARCHY OF NEEDS FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE
Sakinah Salleh
page 554


2009
ISLAMIC ETHICS AND EFFECTIVE SOURCES OF INFORMATION IN ORGANIZATION
Ain Nathasha Omar
page 556


Paper in Arabic Language

 3002
دور السنة النبوية في الفروسية (دراسة تحليلية تجاه أنشطة ركوب الخيل في روبينجا هاريتيج, كومباك)
Phayilah Yama, Siti Zaleha Ibrahim, Nur Aisyah Abu Hasan, Hasliza Talib, Suriani Sudi
page 579


3003
استراتيجيات تـمكّن مهارة الكلام للطلبة البكالوريوس في اللغة العربية بوصفها لغة ثانية بالكلية الجامعية الإسلامية العالمية بسلانجور
نورمه بنت حسين
page 590


3004
فنون أدب الأطفال وتطوره في العصر الحديث
الدكتورة مريم بنت مت داوود
page 599


3007
ظاهرة التناص في العربية: دراسة وصفية في كتاب حلية المحاضرة للحاتمي
د. فهد بن عبد الحميد مر وعمر د. أسماء بنت محمد عثمان المحمدي
page 612


3012
إعداد مواد مهارة القراءة في ضوء برنامج Ibookللصف الثاني الابتدائي بمدرسة السقاف العربية، سنغافورة.
ستي خديجة بنت عابدين، أسيونيفر بنت أبو
page 630


3015
واقع اللغة العربية لأغراض خاصة في ماليزيا: العربية لأغراض سياحية إسلامية أنموذجا
محمد عمران بن أحمد،، محمد نجيب جعفر
page 646


Additional Paper

1042
APLIKASI TARANNUM MURATTAL DALAM SOLAT TARAWIH DAN KESANNYA
Ikmal Zaidi Bin Hashim, Muhammad Fairuz Bin A.Adi, Shaharuddin Bin Saad
page 676


1054
PANDANGAN SARJANA ISLAM TERHADAP ISU TRAUMATIK BELIA BERISIKO LIBERAL DI MALAYSIA
Norsaleha Mohd Salleh, Mohd. Shairawi Mohd Noor, Phayilah Yama, Noor Hafizah Mohd Haridi, Abu Zaki Ismail, Hamidun Husin
page 684


1070
PERANAN DAN PELAKSANAAN RUNDING CARA KEKELUARGAAN: SATU KAJIAN DI JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI SELANGOR
Nur Zulfah Md Abdul Salam, Zaini Yusnita Mat Jusoh, Azizah Binti Mohd Rapini, Zanariah Dimon, Hammad Mohamad Dahalan
page 699


1080
SUMBANGAN SULTAN ALAEDDIN SULAIMAN DALAM INSTITUSI AGAMA ISLAM
Mohd Nazir bin Kadir, Mohd Hakim Bin Mothar Rijan
page 710


2006
WILLIAM JAMES (D. 1910) VIEWS ON ETHICS
Kamal Azmi Abd Rahman
page 728


3016
أهمية التلازم اللفظي في ترجمة الاستعارة القرآنية إلى اللعة الملايوية
الدكتورة نسيمة الحاج عبد الله، والدكتورة لبنى عبد الرحمن
page 735


1029
TAFSIR SURAH AL-MULK: PERBANDINGAN METODOLOGI PENAFSIRAN SAYYID QUTB DAN BUYA HAMKA
Mohd Ikram Bin Mohd Nawi, Mohd Norzi Bin Nasir & Mohd Asri Bin Ishak
page 748


1048
KEMUKJIZATAN HURUF-HURUF MUQATTA’AH DALAM RASM UTHMANI
Muhammad Izzat Ngah, Shaharuddin Pangilun & Mohd Mahfuz Jaafar
page 758


1092
KE ARAH TRANSFORMASI PENDIDIKAN (PROGRAM ULUL ALBAB) : KAJIAN KES MRSM ULUL ALBAB
Mardhiah Binti Yahaya & Aslam Farah binti Selamat
page 765


3009
معوقات ترجمة العربية إلى الملايوية لدى طلاب BASL : النصوص الإعلامية نموذجا
حسني بن عبدالله، عبد المنان بن يوسف،عدنان بن مت علي
page 772


1089
PSIKOLOGI KOMUNIKASI: SATU TINJAUAN LITERATUR
Mariam Abd Majid, Sahlawati Abu Bakar, Mohamad Yusuf Marlon, Nursyafiqa Bokhari
page 786


1023
MENELUSURI DAKWAH SHAYKH MAHMUD KHALIL AL-HUSARI DALAM RIHLATI FI AL-ISLAM
Mohd Mahfuz Bin Jaafar, Muhammad Fairuz Bin A.Adi, Muhammad Izzat Bin Ngah
page 799


1057
ISU HUDUD DI MALAYSIA: PERSPEKTIF PASCA-ISLAMISME
Muhammad Faiz Mukmin bin Abdul Mutalib & Hamzah bin Omar
page 804


1014
KAJIAN PENGURUSAN KORBAN DI EZ QURBAN SDN BHD
`Uqbah bin Amer, Mohamad Redha bin Mohamad & Abi Syafiq al-Hakiem bin Ab Jabar
page 807


1067
PENJAGAAN AL-QURAN: KAJIAN PERBANDINGAN LITERATUR
Mohd Hasbie al-Shiddieque bin Ahmad
page 818


1072
KONSEP DAN HAK JIRAN DI DALAM AL-QURAN DAN AL-SUNNAH: SATU KAJIAN
Hamzah bin Omar, Muhammad Faiz Mukmin Bin Abdul Mutallib, Mohd Hasbie Al-Shiddieque Bin Ahmad dan Siti Rabiahnor binti Mahruf
page 830


1055
KONSEP MAQASID SUNNAH MENURUT YUSUF AL-QARADAWI DALAM KITAB KAYFA NATA‘AMAL MA‘A AL-SUNNAH AL-NABAWIYYAH
Abdul Hadi Awang
page 835


1033
KETOKOHAN DAN SUMBANGAN MUAZ BIN JABAL RADIYALLAHHU ANHU DALAM MEDAN DAKWAH
Mohd Asri bin Ishak, Hamzah bin Omar dan Mohd Norzi bin Nasir
page 839


1066
PENGERTIAN AZAB NERAKA MENURUT AL-QURAN: ANALISIS KITAB TAFSIR IBNU KATHIR DAN AZ-ZAMAKHSYARI
Zaidul Amin Suffian bin Ahmad & Ramizah binti Yahya
page 849


1026
TADABBUR SURAH AN-NISA’ : SUATU PENGHORMATAN TERHADAP WANITA
Fatin Nazmin bt Mansor, Rohana Zakaria &Wan hakimin bin Wan Mohd Nor
page 863


1045
MEMUDAHKAN URUSAN PERKAHWINAN ANTARA LANGKAH PENCEGAHAN ZINA; ULASAN TERHADAP AYAT 32-33 SURAH AL-NUR
Wan Ramizah binti Hasan & Dr. Mohd Farid Ravi bin Abdullah
page 873


1086
KOMPETENSI GURU BAHASA ARAB DALAM KERANGKA TEMPATAN MALAYSIA: SATU SOROTAN
Awatif Abdul Rahman, Mohd Shafie Zulkifli, Muhammad Hashimee, Mohd Zaquwan Zakaria, Ainon Wazir & Muafah Sayed
page 885


1069
MOOCs UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA: SATU TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIK
Dr Ghazali bin Zainuddin & Dr Rosilawati bt Ramlan
Page 893


1077
HUBUNGAN PENDEKATAN MOTIVASI PENCAPAIAN DENGAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
Mohd Zaki Bin Ahmad, Muhammad Firdaus Bin Haji Abdul Manaf & Md Noor Bin Hussin


1035
KURIKULUM BERSEPADU DINI: PELAKSANAAN DAN CABARAN
Muhammad Haron Husaini, Abdul Manan Yusoh, Adnan Mat Ali, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Ahmad Shafiq Mat Razali, Diyak Ulrahman Mat Saad, Mohd Bakri Aziz dan Jamaliah Rani