Pasak 4 2019 akan diadakan pada 24 dan 25 April 2019 di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Berikut ialah subtema pada Pasak kali ini:

  • Nilai-Nilai Sejagat
  • Sosio-Budaya
  • Pendidikan
  • Sejarah
  • Sosiologi
  • Kenegaraan
  • Ilmu Bahasa
  • Teknologi Maklumat
  • Ekonomi
  • Politik dan Kepimpinan