BAHASA

TAJUK KERTAS KERJA

PENULIS

Pemilihan Bahasa dalam Masyarakat Semai di Hulu Selangor

Riduan Makhtar etal

 (KUIS)

 

Pemetaan Dialek Kelantan di Sepanjang Sungai Kelantan: Satu Tinjauan Awal”

Riduan Makhtar etal

(KUIS)

 

Inventori  Vokal dan Diftong Dialek Melayu Jugra Varian Permatang Pasir

Norfazila Ab. Hamid etal

(KUIS)

 

Hukum Tajwid dan Kaedah Membaca Teks Arab Kajian Fonologi

Abdul Azim Bin Mohamad Isa etal

(UITM)

 

Kajian Rintis: Kebimbangan Pelajar Pengajian Islam Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) Terhadap Komunikasi Bahasa Arab

Mohd Shafie Bin Zulkifli etal

(KUIS)

 

Leksikon Berunsurkan Sosiobudaya Dalam Manuskrip Hikayat Ahmad Muhammad

 

Riduan Makhtar etal

(KUIS)

 

Tahap Penguasaan Pelajar Sarjana Muda Bahasa Arab Di Univesiti Awam Terhadap Aspek-Aspek Penulisan Karangan Dalam Modul Kemahiran Menulis Bahasa Arab

 

Mohamad Rofian Ismail

(KUIS)

 

A Review On The Exhibition Structure Towards The Impact Of Understanding Museum Exhibition Message

Nur Afni Halil etal

(UNITAR)

 

Understanding The Second Language Teachers’ Principles In Language Assessment In Tertiary Education

Aishah Amirah Zainal Abidin (KUIS)

 

Analisis Kesalahan Tatabahasa Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Dalam Pembelajaran Asas Bahasa Arab Di Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL)

 

 

Siti Nabilah Misnan etal

Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur

 

Budaya Bahasa Lisan Para Pelajar Di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS): Satu Pemerhatian

 

 

Norhasliza Ramli etal

(KUIS)

 

Satu Konsep Berlainan Objek

 

 

Hasnah Mohamad etal

 (UPM)

 

Kesalahan Bahasa Dalam Teks Khutbah Jumaat Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)

 

Abdul Hamid Moiden etal

(UPNM)

 

‘Lakuan Bahasa Ekspresi Tun Dr. Mahathir: Kajian Kes Terhadap 40 Artikel Chedet.Cc

 

Abg Ganing etal

 (KUIS)

 

Analisis Tahap Amalan Komunikasi Non-Verbal (KNV) Guru Bahasa Arab Melalui Bahasa Badan Di IPT

Hairun Najuwah etal

 (KUIS)

 

 

Struktur Luaran Dan Dalaman Teks Dalam Buku Ilmiah Dan Buku Kreatif  Terpilih

 

Sharil Nizam etal

(UPM)

Nilai Estetika Dalam Warkah Raja-Raja Melayu: Suatu Kupasan

Rohaini  binti Amin etal

(KUIS)

 

Sejarah Al-Quran: Tahap-Tahap Perkembangan Pembaharuan Tanda-Tanda Titik Dan Baris Di Dalam Mashaf

Mohamad Redha Bin Mohamad etal

 (KUIS)

Analisis Kajian Saktah Dalam Kalangan Ilmuan: Tinjauan Literatur

Muhammad Hatta bin Shafri (KUIS)

التّماسك في بناء النص اللغوي: دراسة وصفية

 

د. فهد بن عبد الحميد مر عمر etal

 (KUIS)

القصة الملايوية ما بعد الحرب العالمية الثانية

(1946-1949م)

 

 

Dr.Khalid Ludin

(KUIS)

نظرية الجاحظ البلاغية في تعليم مهارة الكلام

للطلاب الناطقين بغير العربية في المستوى الجامعي

Wazzainab Binti Ismail etal

(KUIS)

 

عوامل نشوء الازدواجية في اللغة العربية

بين العامية والفصحى

 

 

محمد  هاشمي etal

 (KUIS)

 

 

SOSIO BUDAYA

 

TAJUK KERTAS KERJA

PENULIS/IPT

Kesepaduan Sosial Generasi Baharu Masyarakat Majmuk Malaysia Melalui Media Sosial : Suatu Kajian Pemahaman, Persepsi, Penerimaan Dan Faktor

 

Rosfazila Abd Rahman etal

(KUIS)

 

Amalan Adat Perkahwinan Dalam Masyarakat Bugis: Kajian Kes Di Kampung Permatang Duku, Pontian, Johor

Zurina Abdullah etal

(KUIS)

 

Peranan Dan Cabaran Bahasa Kebangsaan Dalam Menyatupadukan Pelbagai Etnik Di Sabah

Sharifah Darmia binti Sharif Adam

(UMS)

 

Modaliti Dalam Warkah-Warkah Sosial Melayu Abad Ke-17 Hingga Ke-19: Ekspresi Sikap, Hubungan Dan Kuasa

Muhammad Hisyam Haliah

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Mitologi Tentang Makhluk Supernatural Dalam Kalangan Etnik Di Daerah Pitas Sabah: Tinjauan Menurut Perspektif Islam

 

Khairulnazrin Nasir etal

(UM)

 

 

Hati Budi Melayu Dalam Pengajian Melayu: Analisis Kata Fokus “Nilai” Berdasarkan Teori Medan Makna

 

Rozita Che Rodi

(UPM)

 

 Ibrah Berdasarkan Budaya Makanan Melayu Dalam Cerpen Melayu Pilihan Mutakhir’

 

 

Kamariah Kamarudin etal

(UPM)

 

Pemikiran Keperluan Manusia Dalam Koleksi Lama Cerita Berbahasa Melayu Di Eropah

 

Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi etal

UPM

Asimilasi Budaya Melayu Dalam Masyarakat Malabari Muslim Di Malaysia

 

Jessica Ong Hai Liaw etal

(UPNM)

 

Hedonism Culture Among Undergraduates at Islamic University And It’s Impact Towards Nation Building

`Adlina binti Abdul Khalil etal (UNISHAM)

 

Elemen Perbelanjaan Perkahwinan Melayu: Kajian Dari Sudut Fiqh Kontemporari

Siti Zaleha Ibrahim

(KUIS)