SOSIOLOGI

 

TAJUK KERTAS KERJA

PENULIS

Community Roles and Disaster Awareness at Community of Petaling District, Selangor

Ahmad Azan Ridzuan et al. 

Faktor Penderaan Kanak-Kanak Di Malaysia : Satu Analisis’

Norsaleha Mohd Salleh et al.

Trait Personaliti Guru Kelas Al-Quran Dan Fardhu Ain (KAFA) Dalam Pembentukan Akhlak Murid

Mohammad bin Abu Bakar et al.

Pengetahuan dan Penggunaan Applied Behavior Analysis Terhadap Murid Autism Spectrum Disorder

Syazwani binti Aziz

Persepsi Faktor Pemilihan Perumahan Berkonsep Komuniti Berpagar

Zurinah et al.

Kesedaran Mempamer Logo Halal di Premis Menjual Makanan : Satu Kajian Tinjauan

Abdul Razif Zaini et al.

SEJARAH

 

TAJUK KERTAS KERJA

PENULIS

Permasalahan Teori Penyebaran Dan Pertapakan Islam Di Sabah: Analisis Kesejarahan Dan Pentafsiran Kritis

Nordi  Achie

Kredibiliti Sultan Ahmad dalam Peristiwa Pemberontakan Pahang (1891-1895)

Amnah Saayah Ismail et al.

Ontoros@Antenom Pahlawan Terbilang Bangsa Murut Di Sabah

Dayu Sansalu

Sejarah Al-Quran: Tahap-Tahap Perkembangan Pembaharuan Tanda-Tanda Titik Dan Baris Di Dalam Mashaf

Mohamad Redha Bin Mohamad et al.

Perwatakan Lee Kuan Yew Dalam Hubungan Singapura-Malaysia Pasca Pembentukan Malaysia 1963

Ayu Nor Azilah Mohamad et al.

Pelanunan Di Pesisir Pantai Kedah Pada Abad Ke-18 Dan Ke-19

Ibrahim bin Ahmad et al. (UniKL RCMP) 

Evolusi Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Negeri Selangor Dari Abad Ke-18 Sehingga 1940-An)

Zaihan Hairuzialani Mat Jusoh et al.

KENEGARAAN

 

TAJUK KERTAS KERJA

PENULIS

مشروعية العمل بالعقوبات البديلة دراسة تحليلية

د. محمد يوسف نيك تيه

Sejarah Pelaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia: Sorotan Terhadap Sistem Kehakiman Islam Di Negeri Melaka

Mohamad Hafifi Hassim

Pilihan Raya : Hak Pengamal Demokrasi Berperlimen Di Malaysia

Hadijah Johari

Persepsi Terhadap Konsep Rukun Negara Melalui Pengajaran Kursus Pengajian Malaysia

Hadijah Johari et al.

Pengukuhan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Perpaduan Di Institusi Pengajian Tinggi Swasta

 

Noor Azmira Mohamed etal

 (UTAR)

Persepsi Pemikiran Aspirasi Akal Budi Terhadap Semangat Patriotisme Dalam Kalangan Pegawai Tentera Darat Malaysia

Jessica Ong Hai Liaw et al.

‘Jiwa Tentera’ Dalam Kalangan Anggota Tentera Darat Malaysia: Satu Analisis Awal

Burhanuddin et al.

EKONOMI

 

TAJUK KERTAS KERJA

PENULIS

Hubungan Antara Ciri-Ciri Akhlak Usahawan Muslim Berjaya Dengan Cara Berkembangnya Harta Menurut Perspektif Al-Qur’an

Suhaila Nadzri et al.

Tahap Pengetahuan Dan Kecenderungan Niat Pelajar Kolej Mara Dan Kolej Profesional Mara Menceburi Bidang Keusahawanan Sosial

Normala Mohd Hassan et al.

Kajian Minat Pelajar Di Kolej Komuniti Kuala Langat Terhadap Bidang Keusahawanan

Mohd Zainudin Jenal et al.