E-PROCEEDING 2016
EDITORIAL BOARD

 

ADVISORS

 1. PROFESSOR DATO’ DR. AB. HALIM BIN TAMURI
  Rector
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 2. DR. MOKMIN BIN BASRI
  Deputy Rector (Academic & Research)
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 3. DR. MARIAM BINTI ABD MAJID
  Dean
  Faculty of Islamic Civilisation Studies (FPPI)
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

PAPERWORK EVALUATORS

 1. DR. MUHAMMAD YOSEF NITEH
  Jabatan Kefahaman Dan Pemikiran Islam,

  Pusat Pengajian Teras
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 2. MOHD ROFAIZAL BIN IBRAHIM
  Jabatan Kefahaman Dan Pemikiran Islam,

  Pusat Pengajian Teras
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

 3. ISMAIL BIN OMAR
  Jabatan Syariah dan Undang-undang,
  Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI),
  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)