E-PROCEEDING 2022

EISSN: 2710-6241

TABLE OF CONTENT

NO

PAPER ID

TOPIC OF FULL PAPERS  AND AUTHOR  NAME

PAGE

MALAY LANGUAGE PAPERS

1

1001

TRIBUNAL BAGI ANTI GANGGUAN SEKSUAL: MEKANISME PENYELESAIAN ALTERNATIF KES GANGGUAN SEKSUAL DI MALAYSIA

NORAZLA ABDUL WAHAB

1-14

2

1002

MEDIASI SEBAGAI KAEDAH PENYELESAIAN PERTIKAIAN ALTERNATIF: TINJAUAN AWAL TERHADAP PUSAT MEDIASI COVID-19 (PMC-19) 

NORAZLA ABDUL WAHAB & NURHAYATI ABDUL GHANI

15-26

3

1004

MEMPERKASAKAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGUMPULAN KETERANGAN DOKUMEN DIGITAL DALAM KES JENAYAH SYARIAH

MOHAMAD AZHAN YAHYA & AHMAD AZAM MOHD SHARIFF

27-33

4

1005

KEPERLUAN PELAKSANAAN HUKUMAN ALTERNATIF SEBAGAI PEMULIHAN EFEKTIF KEPADA PESALAH SYARIAH 

NURHIDAYAH BINTI AZAHARI, ZANARIAH BINTI DIMON  & MOHD FAROK BIN MAT NOR. 

34-48

5

1006

HAKAM SEBAGAI MEDIUM PENYELESAIAN ALTERNATIF BAGI SHIQAQ DALAM PERKAHWINAN: TINJAUAN RINGKAS TERHADAP KAEDAH-KAEDAH HAKAM (NEGERI SELANGOR) 2014

ZANARIAH DIMON, ZAINI YUSNITA MAT JUSOH, SHARIFAH HANA ABDUL RAHMAN, NURHIDAYAH AZAHARI

49-59

6

1007

GOLONGAN ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) PENDENGARAN DI MAHKAMAH SYARIAH: TINJAUAN TERHADAP PROSIDING BERKEPERLUAN KHAS

AZIZAH MOHD RAPINI, NUR DAYANA MOHD KHALIL, ZANARIAH DIMON, NORA’INAN BAHARI, NAWAL SOLEHUDDIN  & NURHIDAYAH MUHAMMAD HASHIM

60-71

7

1011

PENSYARIATAN RAYUAN MENURUT KEHAKIMAN ISLAM

MOHD AFIZUL HAKIM IBAKARIM

72-80

8

1017

FARAID ASET DIGITAL DI MALAYSIA

MOHD KAMARUL KHAIDZIR SAADAN & FARAH KATRINA BINTI BATCHO

81-91

9

1019

FATWA BERKAITAN PENGKID DI MALAYSIA: SATU ANALISIS 

DR. NORA`INAN  BAHARI, DR. AHMAD MISBAH MOHAMAD HILMI & DR. AZIZAH MAT RASHID

92-104

10

1020

KUASA HAKAM DALAM KES-KES PERMOHONAN PERCERAIAN TANPA PERSETUJUAN SATU PIHAK  DI MAHKAMAH SYARIAH TERENGGANU: SATU TINJAUAN AWAL
ZAINI YUSNITA MAT JUSOH, SHARIFAH FATIMAH AZZAHRA SYED AHMAD SHUKRI,  ZANARIAH DIMON & SHARIFAH HANA ABDUL RAHMAN

105-116

11

1022

PERTENTANGAN ANTARA DALIL DAN KAEDAH PENYELESAIANNYA PADA ULAMA USUL FIQH

HAJI ISMAIL BIN OMAR & DR ZAINUDDIN BIN CHE SEMAN

117-121

12

1023

ZAKAT ASET DIGITAL MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM

MOHD KAMARUL KHAIDZIR SAADAN & KHAIRUL AZIM BIN AMIR HASSAN

122-132

13

1024

KAJIAN PRELIMINARI KAEDAH PENGURUSAN HARTA LUQATAH DI UNIVERSITI ISLAM SELANGOR

DR MOHD MUSA BIN SARIP

133-138

14

1025

WASA’IL AL-ITHBAT DALAM UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM: PEMAKAIAN QARINAH DARI SUDUT KES-KES KEKELUARGAAN DI MAHKAMAH SYARIAH

AHNAF AHMAD,  MUHAMAD HELMI MD. SAID & RAMALINGGAM RAJAMANICKAM

139-148

15

1028

KAEDAH ORANG YANG MENDAKWA MESTILAH MENDATANGKAN KETERANGAN MANAKALA BAGI YANG DIDAKWA MESTILAH BERSUMPAH

MUHAMMAD YOSEF NITEH, AHMAD BIN MUHAMMAD HUSNI, AMIN BIN MUHAMMAD HUSNI &  ZAINUDDIN BIN CHE SEMAN

149-164

16

1030

KEBERKESANAN PENDEKATAN SEDIA ADA DALAM MENGURUSKAN KES KESALAHAN BERKAITAN BERHUBUNG DENGAN AKIDAH IAITU MENDAKWA BUKAN ISLAM SEBAGAI SATU KESALAHAN JENAYAH SYARIAH :KES KAJIAN DI NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN

WAN ZAHARUDDIN BIN WAN ISMAIL, HAMMAD BIN MOHD DAHALAN  & DR. AZIZAH BINTI ABDUL RASHID

165-176

17

1031

PENGARUH AGAMA TERHADAP TINGKAH LAKU PENGGUNA

MOHD.ISA BIN MOHD DENI & FAKHRI BIN SUNGIT

177-183

18

1032

APLIKASI KAEDAH DARAR DALAM PELAKSANAAN EUTANASIA TERHADAP PESAKIT COVID-19: SATU SOROTAN LITERATUR

AHMAD MISBAH BIN MOHAMAD HILMI, MUHAMMAD BIN SHABERI, LUKMAN BIN ABD MUTALIB, MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH, ISMAIL BIN OMAR, MOHD ROFAIZAL BIN IBRAHIM & ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN @ ISMAIL

184-199

19

1034

FIQH KEPENGGUNAAN DALAM KONTEKS KELESTARIAN KEHIDUPAN: SATU SOROTON AWAL MENURUT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

FAKHRI SUNGIT & MOHD ISA MOHD DENI

200-212

20

1035

PELAKSANAAN SULH NORMA BAHARU DI MAHKAMAH SYARIAH

NUR ZULFAH BINTI MD ABDUL SALAM & NOOR SHAMIMI AFIKAH BINTI MOHAMMAD FADLI

213-223

21

1036

KEWANGAN DIGITAL DAN RANGKUMAN KEWANGAN: ISU DAN CABARAN DALAM KEWANGAN ISLAM

KHAIRUL ANUAR AHMAD

224-238

22

1039

PENGURUSAN HARTA PUSAKA TINJAUAN PERMASALAHAN DALAM KALANGAN WANITA BERIHDAD

NORITA KAMARUDDIN, MAFFUZA SALLEH & ZANARIAH DIMON

239-244

23

1040

KOMPETENSI DAN PRESTASI MUTAWWIF DALAM TUGASAN MEMBIMBING JEMAAH UMRAH 

MOHD SABRI BIN JAMALUDIN & NOOR RAUDHIAH ABU BAKAR

245-255

24

1041

TUNTUTAN GANTI RUGI KHAS: SISI KUPASAN MENURUT UNDANG-UNDANG TORT DI MALAYSIA

MOHD FAROK BIN MAT NOR & MOHD FAQQHURUDIN BIN MOHD NASIR

256-265

25

1043

ZAKAT EMAS DALAM PRODUK SYARIKAT QUANTUM METAL DI MALAYSIA 

MOHD FAISOL IBRAHIM & MOHD NASIR ALI 

266-272

26

1044

MEMBANGUNKAN USAHAWAN ASNAF MELALUI DANA ZAKAT DENGAN MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN MIKRO ISLAM OLEH INSTITUSI ZAKAT KORPORAT

MOHD FAISOL IBRAHIM & MOHD NASIR ALI 

273-281

27

1047

ISU-ISU KHILAFIAH DALAM MEMUJI NABI MENURUT PERSPEKTIF QIAS SHABAH

NIK MOHD SOFA’URRAHMAN BIN NIK MOHD ROSDI, ABDUL KARIM BIN ALI & SYED MOHD JEFFRI BIN SYED JAAFAR

282-297

28

1051

KEPERLUAN KEBAJIKAN TERHADAP ISTERI KEMATIAN SUAMI DALAM TEMPOH IDDAH: SATU TINJAUAN RINGKAS

ZANARIAH DIMON, MAFFUZA SALLEH, NORITA KAMARUDDIN, NAQIBAH MANSOR

298-311

29

1052

KEFAHAMAN TERHADAP KONSEP PENGHAYATAN ISLAM DALAM KELUARGA MUSLIM DI MALAYSIA 

NORAINI MOHAMAD, SITI RASHIDAH ABD RAZAK, SITI ZALEHA IBRAHIM & AHMAD FITRI ASMAD

312-318

30

1053

PENGURUSAN JENAZAH ORANG ISLAM DI HOSPITAL MESRA IBADAH: AMALAN DI HOSPITAL MESRA IBADAH KETIKA MENGHADAPI SITUASI PANDEMIK.

SITI RASHIDAH ABD RAZAK & KAMAL EAZZAT MAT ISA

319-329

31

1055

PERSEDIAAN AGENSI PELANCONGAN DALAM MENAWARKAN PERKHIDMATAN DALAM TEMPOH PASCA PANDEMIK COVID-19

SITI NUR AZZYATI SAHARUDDIN, AMIRA HAKIMAH HALIMI, KU PUTRI LILIANA KU ABD HALIM & NOR AZATUL ASYA NURA MOHD ZAKARIA

330-338

32

1056

CABARAN AGENSI PENGENDALI UMRAH MENDEPANI PANDEMIK COVID-19

NOR AZATUL ASYA NURA MOHD ZAKARIA, AMIRA HAKIMAH HALIMI, KU PUTRI LILIANA KU ABD HALIM & SITI NUR AZZYATI SAHARUDDIN

339-349

33

1057

ANALISIS PERMASALAHAN WANITA BERIHDAD BERKAITAN URUSAN KERJA SEPANJANG TEMPOH BERIHDAD.

MAFFUZA SALLEH,  NORITA KAMARUDDIN, ZANARIAH DIMON &  NAQIBAH MANSOR

350-358

34

1059

PENERAPAN NILAI AKHLAK DALAM KALANGAN KELUARGA MUSLIM: SEPANJANG TEMPOH PANDEMIK COVID-19

SITI RASHIDAH ABD RAZAK, NORAINI MOHAMAD (Dr.), SITI ZALEHA IBRAHIM, & AHMAD FITRI ASMAD

359-366

35

1060

PANDUAN SOLAT BERJEMAAH KETIKA MUSIM WABAK MENURUT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

NURUL SYAFINI BINTI ABD RAHMAN,MAAD BIN AHMAD,HASLIZA BINTI TALIB,MOHAMED YOSEF NITEH & ASMA` BINTI ABDUL HALIM

367-375

36

1063

COD DALAM JUAL BELI ONLINE HUKUM PENANGGUHAN PEMBAYARAN SEHINGGA PENYERAHAN BARANG ANALISIS BERDASARKAN KITAB RADD AL-MUKHTAR

MOHD ROFAIZAL IBHRAIM

376-383

37

1066

PENERIMAAN KEPAKARAN (KHIBRAH) SEBAGAI ELEMEN SIGNIFIKAN/BEHENA DALAM UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM: SATU KONSEP UMUM

WAN ABDUL FATTAH BIN WAN ISMAIL, LUKMAN ABDUL MUTALIB, AHMAD SYUKRAN BAHARUDDIN, HASNIZAM HASHIM, NIK SALIDA SUHAILA NIK SALEH & NORMA JUSOF.

384-396

38

1068

PERUBATAN FORENSIK DALAM KES SERANGAN SEKSUAL

MUHAMMAD IMRAN BIN RAZALI & HAMMAD MOHAMAD DAHALAN

397-406

39

1069

HUKUMAN ALTERNATIF DI MAHKAMAH SYARIAH: SATU PENJELASAN DARI SUDUT PENTAFSIRAN DAN KEPERLUAN KEPADA PENILAIAN TERHADAP PERUNTUKAN PERUNDANGAN DI DALAM AKTA/ ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH NEGERI-NEGERI

HASNIZAM HASHIM (P.HD) , WAN ABDUL FATTAH WAN ISMAIL (P.HD), AHMAD SYUKRAN BAHARUDDIN (P.HD), LUKMAN ABDUL MUTALIB (P.HD), ZULFAQAR MAMAT (P.HD), BAIDAR MOHAMMED MOHAMMED HASSAN(P.HD) & NORMA JUSOF (P.HD).

407-419

40

1071

GARIS MASA TEMPOH PERISYTIHARAN AL-MAFQUD: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA FIQH DAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM

SUHANA BINTI AMIRIL & MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH

420-437

41

1072

FIQH SIYASAH SYAR‘IYYAH DALAM KOMUNITI ORANG KURANG UPAYA (OKU) DI MALAYSIA

AZMAN AB RAHMAN , HAIRULLFAZLI MOHAMMAD SOM, NORAKYAIREE MOHD RAUS & ADNAN MOHAMED YUSOFF

438-445

42

1061

PENGAMALAN KONSEP SADD AL-ZARI’AH DI SELANGOR: SATU ANALISA TERHADAP SOP SOLAT JUMAAT KETIKA PANDEMIK

MAAD AHMAD, HASLIZA TALIB, NURUL SYAFINI ABD. RAHMAN, MUHAMMAD YOSEF NITEH & ASMA’ ABDUL HALIM

446-456

43

1018

PERMASALAHAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH TERHADAP PENGKID DAN CADANGAN PENYELESAIAN ALTERNATIF

DR. AZIZAH MAT RASHID, DR. NORA’INAN BINTI BAHARI, DR. AHMAD MISBAH  BIN MOHAMAD HILMI

465-475

44

1021

TARJIH PENDAPAT FUQAHA TENTANG HUKUM STAIL POTONG RAMBUT LELAKI

ZAINUDDIN BIN CHE SEMAN, DR. MOHAMMAD YOSEF NITEH & HAJI ISMAIL BIN OMAR

476-482

44

1027

FILEM MAT KILAU: SATU ANALISIS STANDARD FILEM PATUH SYARIAH

MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH & ROSLI MOKHTAR

483-495

ENGLISH LANGUAGE PAPERS

1

2001

CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES AMONG MALAYSIAN SMEs: AN EXPLORATORY STUDY

ROZAIDY MAHADI & NOOR KAZIEMAH SARIMAN

1-7

2

2004

INNOVATION AND TECHNOLOGY OPTIMIZATION FOR INCREASING THE COLLECTION AND DISTRIBUTION OF ZAKAT IN MALAYSIA

MUHSIN NOR PAIZIN, HAIRULLFAZLI MOHAMMAD SOM, MOKTHAR ISMAIL & MOHD KAMARUL KHAIDZIR SAADAN

8-22

3

2006

ISLAMIC FAMILY LAW IN MALAYSIA AND RESERVATIONS INTO ARTICLE 16 OF CEDAW

NURULBAHIAH AWANG

23-36

4

2007

THE RELATIONSHIP OF INDIVIDUAL, FAMILY AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS IN THE FORMATION OF ETHICAL PERCEPTION AMONG MUAMALAH STUDENTS

HAZELENA DEWI FATAHUL ARIFFIN & MUZNAH DAUD

37-45

ARABIC LANGUAGE PAPERS

1

3001

المسئوليات القانونية على المؤسسات جراء اختراق خصوصية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة مقارنة

LEGAL RESPONSIBILITIES FOR ORGANIZATIONS DUE TO DATA PRIVACY BREACH IN THE UAE: A COMPARATIVE STUDY

MOHAMMED HASSAN MERDAD OBAID

1-18

2

3002

آلية تسوية النزاعات الرياضية في الإمارات العربية المتحدة بواسطة التحكيم_ دراسة مقارنة مع مصر وفرنسا

 THE MECHANISM OF SETTLING SPORTS DISPUTES IN THE UNITED ARAB EMIRATES BY ARBITRATION-A COMPARATIVE STUDY WITH EGYPT AND FRANCE

MOHAMED ABDULLA MOHAMED ALI AL MADHAANI

19-30

3

3003

الإطار القانوني لعلاقة قانون الجزاء الاماراتي والقانون الدولي إزاء الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية 

THE LEGAL FRAMEWORK OF THE RELATIONSHIP OF INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL LAW OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

FAISAL ALI EBRAHIM AHMED ALMARZOOQI

33-45