<

E-PROCEEDING 2018

EISBN: 978-967-2122-67-8

TABLE OF CONTENT
Paper Title & Authors Page
SAKSI WANITA DI MAHKAMAH SYARIAH : KAJIAN TERHADAP KEDUDUKAN DAN AMALAN SEMASA
Azizah Mohd Rapini
1-11
TEKANAN MENTAL DALAM PERKAHWINAN DAN PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
Zanariah Dimon
12-23 
MUKHANNATH DAN KHUNSA : KEDUDUKAN MEREKA DALAM RUANG LINGKUP UNDANG- UNDANG DI MALAYSIA
Mohamad Hafifi Bin Hassim & Mohd Farok Bin Mat Nor
24-36
HAK ANAK DALAM PENYUSUAN MENURUT ISLAM DAN KESEDARAN MASYARAKAT ISLAM DI SELANGOR
Nora’inan Bt Bahari
37-46
ASAS PERTIMBANGAN DALAM PENGHAKIMAN HADHANAH: ANALISIS TERHADAP KES-KES DI MAHKAMAH SYARIAH
Nur Zulfah Md Abdul Salam
47-61
TINGKAH LAKU DEVIAN DALAM KALANGAN KANAK-KANAK: SOROTAN LITERATUR
Maizan binti Mat @ Muhammad
62-80
PEWARISAN HARTA PUSAKA GOLONGAN INTERSEX DAN TRANSGENDER
Mohd Kamarul Khaidzir Bin Saadan & Mohd Rofaizal Ibhraim
81-89
ANALISIS PERUNTUKAN KESALAHAN GALAKAN MAKSIAT DALAM PERUNDANGAN JENAYAH SYARIAH DI MALAYSIA
Azizah Mat Rashid, Nor 'Adha Abd Hamid & Norita Kamaruddin.
90-103
KESEDARAN PENYUSUAN DI TEMPAT AWAM KAJIAN DI KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DI SELANGOR
Norita Kamaruddin, Nora’inan Bahari, Zanariah Dimon & Nurhayati Abd. Ghani
104-112
LANGKAU WALI: PUNCA, KESAN DAN PENYELESAIANNYA KEPADA PERKAHWINAN MENURUT FIQH DAN PERUNDANGAN DI NEGERI SEMBILAN
Lukman bin Abdul Mutalib, Zulfaqar bin Mamat, Wan Abd Fattah Wan Ismail, Syahirah Abdul Shukor & Hasnizam Hashim
113-127
HUKUM KANAK-KANAK BERADA DI DALAM MASJID
Mohammad Zaini Yahaya & Muhammad Adib Samsudin
128-141
PENGURUSAN EKOLOGI (TANAH) MENURUT SYARIAT ISLAM
Ahmad Misbah Bin Mohamad Hilmi
142-158
ISU FIQH MUNAKAHAT GOLONGAN ORANG KURANG UPAYA: SATU ANALISIS HUKUM
Azman Ab Rahman, Amzan Satiman, Hussein ‘Azeemi Abdullah Thaidi & Muhamad Firdaus Ab Rahman
159-170
MODEL PENGURUSAN ZAKAT DI INSTITUSI MASJID DI MALAYSIA
Azman Ab Rahman, Amzan Satiman, Hussein ‘Azeemi Abdullah Thaidi & Muhamad Firdaus Ab Rahman
171-180
AMALAN PENGURUSAN ZAKAT DI MASJID DI NEGERI KEDAH: SATU TINJAUAN AWAL
Azman Ab Rahman, Amzan Satiman, Muhamad Firdaus Ab Rahman & Hussein ‘Azeemi Abdullah Thaidi
181-187
ISU FIQH MUAMALAT GOLONGAN ORANG KURANG UPAYA: SATU ANALISIS HUKUM
Azman Ab Rahman, Hairullfazli Mohammad Som, Hussein ‘Azeemi Abdullah Thaidi & Muhamad Firdaus Ab Rahman
188-194
ISU NAQL AL-ZAKAT (PEMINDAHAN ZAKAT) DALAM ISU KUTIPAN ZAKAT DI NEGERI LAIN
Azman Ab Rahman, Hairullfazli Mohammad Som, Muhamad Firdaus Ab Rahman & Hussein ‘Azeemi Abdullah Thaidi
195-203
PANDANGAN ORIENTALIS TERHADAP KEHUJAHAN AL QURAN, AL SUNNAH DAN PERMASALAHAN KHILAF DALAM PENOLAKAN SYARIAT ISLAM
Ismail Bin Omar & Zainudin Bin Che` Seman
204-212
HUKUM MEMBACA QIRAAT SYAZ DI DALAM SOLAT BERDASARKAN KITAB MURSYID AL-‘A’IZZAH FI BAYAN MAUQIF AL-ULAMA’ MIN AL-QIRAAT AL-SYAZZAH
Mohamad Redha Bin Mohamad & Muhammad Zaid Bin Shamshul Kamar
213-222
CATCHING THE FINTECH WAVE IN ISLAMIC FINANCE: REGULATORY APPROACH FOR MALAYSIA
Surianom Miskam, Farah Mohd Shahwahid & Nawal Binti Sholehuddin
223-235
BIG DATA AND FINTECH IN ISLAMIC FINANCE: PROSPECTS AND CHALLENGES
Surianom Miskam & Siti Hawa Radin Eksan
236-244
PELAKSANAAN PROSES RUNDING CARA KEKELUARGAAN DI BAHAGIAN KHIDMAT NASIHAT KELUARGA, JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM KELANTAN, (JAHAEIK) : SATU KAJIAN TERHADAP KAEDAH DAN PENDEKATAN
Zaini Yusnita Mat Jusoh, Hammad Mohamad Dahalan, Nur Zulfah Md Abdul Salam, Azizah Binti Mohd Rapini & Zanariah Dimon
245-252
ELEMEN PERBELANJAAN YANG SEDERHANA SEBAGAI WASILAH MEREALISASIKAN MAQASID AL-SYARIAH DALAM PERKAHWINAN
Siti Zaleha Ibrahim & Noraini Mohamad
253-261
ISU FIQH JINAYAT GOLONGAN ORANG KURANG UPAYA: SATU ANALISIS HUKUM
Azman Ab Rahman, Hairullfazli Mohammad Som, Hussein Azeemi Abdullah Thaidi & Muhamad Firdaus Ab Rahman
262-271
BUDAYA KERJA ORGANISASI SERTA KESANNYA KEPADA PEKERJA DAN KELUARGA
Mohd.Isa bin Mohd.Deni
272-281
FIQH IBADAH BAGI KANAK-KANAK: SATU TINJAUAN LITERATUR
Norul Huda binti Bakar & Dzailqumar bin Hasan
282-289
FLEKSIBILITI MAZHAB AL-SYAFIE DALAM MENDEPANI ISU-ISU BAHARU
Mohd Rofaizal Ibhraim
290-305
KETAATAN KEPADA IBU BAPA DALAM ISU POLITIK
Mohd Rofaizal Ibhraim
306-316
BENTUK-BENTUK KEGANASAN TERHADAP WANITA DI TEMPAT AWAM: KAJIAN DI KUALA LUMPUR
Suhaila Binti Sharil, ‘Adawiyah Ismail & Mukhamad Khafiz Bin Abdul Basir
317-336
PANDANGAN FUQAHA DALAM PENENTUAN `ILLAH HUKUM KEHARUSAN BERPOLIGAMI
Zainuddin Bin Che Seman, Ismail Bin Omar & Dr. Mohamed Yusef Niteh
337-344
HUKUM PENGGUNAAN AIR KETUBAN DALAM RAWATAN ORTHOPEDIK
Mohd Zulkifli Bin Awang & Mohd Kamarul Khaidzir Bin Saadan
345-356
MEMPERKASA HAK-HAK KEHARTAAN WANITA ISLAM MELALUI PERANCANGAN HARTA
Maffuza Salleh & Sharifah Hana Abdul Rahman
357-364