E-PROCEEDING 2016

ISBN: 978-967-0850-74-0

TABLE OF CONTENT
Paper Title & Authors Page

TOK GURU NIK AZIZ PENCETUS SIASAH SYAR`IYYAH DALAM SISTEM POLITIK MODEN
PM Dr. Shukeri Mohamad & Dr. Mohd Azrien Mohd Adnan

1-17
NAFKAH ISTERI BEKERJA: ANTARA HUKUM DAN REALITI
Fatimah Binti Ali
18-27
PROGRAM WANITA NEGERI KELANTAN DI BAWAH DASAR MEMBANGUN BERSAMA ISLAM: PENCAPAIAN DAN CABARAN
Nurul Akma Bt Mohamed @ Sheikh Mohd Amin & Prof. Madya Dr. Shukeri Bin Mohamed
28-41
PENSYARIATAN IHDAD SEBAGAI PEMBELAAN TERHADAP WANITA
Dr. Russanani @ Asiah Binti Hassan
42-48
PENGURUSAN MASJID DALAM DAKWAH TERHADAP NON-MUSLIM: KAJIAN DI MASJID CINA MELAKA
Mohd Luqman Bin Yusof & Dr.Fakhri Bin Sungit
49-57
KEDUDUKAN KETUA NEGARA DALAM SYARIAT ISLAM
Haji Ismail Bin Haji Omar
58-67
KONSEP ZAKAT DAN PERANANNYA TERHADAP MASYARAKAT SEJAGAT
Muaz Bin Omar, Norita Binti Kamarudin & Dr Fakhri Bin Sungit
68-86 
WASIAT DAN PROSEDUR PENGURUSAN DI MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR
Muhammad Nabeel Alia Bin Ngadnan, Dr. Mohd Musa Bin Sarip & Dr. Fakhri Bin Sungit
 87-99
HUKUM-HAKAM DAN ISU-ISU DALAM IBADAH KORBAN
'Uqbah Bin Amer, Nora’inan Binti Bahari & Dr. Fakhri Bin Sungit
 100-113 
PENGURUSAN HARTA; TEORI SYEIKH IZZUDDIN BIN ABDUSSALAM DAN PERBANDINGAN REALITINYA DI MALAYSIA
Dr. Mohd Mustaffa Bin Jusoh @ Yusoff & Dr. Mohd Musa Bin Sarip
 114-123
“KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN”:SATU SOROTAN DALAM KEPELBAGAIAN AGAMA DI MALAYSIA
Ayu Nor Azilah binti Mohamad
124-136
ضوابط اﻷخذ بالرخصة في قضايا اختلف فيها الفقهاء
Muhammad Yosef Niteh & Mohd Rofaizal Ibhraim
137-143
KEGANASAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN PERKAHWINAN : HAK WANITA DI BAWAH PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG
Zaini Yusnita Mat Jusoh & Sharifah Hana Abd Rahman
144-152 
PEMULIHAN MASALAH SOSIAL MENURUT KERANGKA SIASAH SYARIYYAH: TINJAUAN DI PUSAT PEMULIHAN MAIS
Zanariah Bt Dimon, Nurzatil Ismah Bt Azizan, Nazneen Binti Ismail, Sahlawati Bt Abu Bakar & Nurul Husna Bt Mohd Jabar
153-161
SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF FI SABILILLAH MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI SELANGOR DAN WILAYAH PERSEKUTUAN
Azman Ab Rahman & Hairullfazli Bin Mohammad Som
162-171
SKIM AGIHAN ZAKAT KEPADA MUALAF MENGIKUT MAQASID SYARIAH: KAJIAN DI NEGERI SEMBILAN DAN PULAU PINANG
Azman Ab Rahman, Hairullfazli Mohammad Som, Mohd Nasir Ali  & Norlina Ismail
172-183
ضوابط ومعالم تقسيم المعمورة من منظور السياسة الشرعية: دراسة وصفية
Maad Ahmad, Muhammad Yosef Niteh & Mohd Rofaizal Ibhraim
184-198
AMALAN URUT MELAYU TRADISIONAL PATUH SYARIAH
Rosnani Ripin
199-220
MAQASID AS-SYARIAH DALAM INDEKS SYARIAH MALAYSIA
Zamri Bin Zainal Abidin, Rosli Mokhtar & Dr Fakhri Bin Sungit
221-236
ISU PENASABAN ANAK LUAR NIKAH KEPADA BAPA BIOLOGI DARI SUDUT PANDANG SIASAH SYAR’IYYAH DI MALAYSIA
Prof Madya Dr. Lukman Abdul Mutalib & Mohamad Azhan Yahya
237-253
PERJANJIAN SULH DI ANTARA PIHAK-PIHAK BERTIKAI DI MAHKAMAH SYARIAH SEBAGAI PILIHAN ATAU PERSETUJUAN YANG PERLU DIPATUHI?
Hammad Mohamad Dahlan & Mohamad Azhan Yahya
254-261
KEPERLUAN SURAT KONSULAT DALAM PEMBUKTIAN PERMOHONAN PENGESAHAN NIKAH DI MAHKAMAH SYARIAH
Mohamad Azhan Yahya, Lukman Abdul Mutalib & Hammad Mohamad Dahlan
262-274
IHYA` AL-MAWAT : PENGURUSAN DAN SUMBANGANNYA PADA AWAL ABAD PEMERINTAHAN ISLAM
Nurul Syafini Abd Rahman, Norhayati Abd Ghani & Hasliza Talib
275-287
KHABAR MASYHUR DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM : SOROTAN APLIKASI MASA KINI
Azizah Mohd Rapini
288-295
MASBUK DAN MUAFIK SATU ANALISIS FIQH DAN MAQASID AS SYARIAH
Ahmad Thariki Bin Nawi & Zainudin Bin Che Seman
296-306