E-PROCEEDING 2019

EISSN: 2710-6241

TABLE OF CONTENT
Paper Title & Authors Page
LEGAL STATUS OF MALAYSIAN LOGO AND THE APPLICATION OF MALAYSIAN LAWS TO THE MISUSE OF THE HALAL LOGO

Mustafa ‘Afifi Ab. Halim, Hammad Mohamad Dahalan & Mohd Zulkifli Bin Awang

1-16
PENGGUNA DAN KOSMETIK HALAL: PERSPEKTIF SYARIAH
Nor 'Adha Abd Hamid & Mohamad Hafifi Bin Hassim
17-29

KONSEP HOSPITAL MESRA IBADAH: PENGENALAN PRODUK KEPENGGUNAAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DI MALAYSIA

Hammad Mohamad Dahalan, Mohd Zulkifli Bin Awang & Mustafa ‘Afifi Ab. Halim

30-43
PENGGUNAAN MODUL PEMURNIAN AKIDAH DALAM MENGENDALIKAN KES-KES PERMOHONAN KELUAR ISLAM DI PULAU PINANG

Zanariah Dimon, Nazneen Ismail, Nurzatil Ismah Azizan,  Hamidi Abd. Ghani, Nordin Mat Piah & Mohd Ramizu Abdullah @ Zakaria

44-55

PLAGIARISME MENURUT PERSPEKTIF PERUNDANGAN ISLAM DAN AKTA HAKCIPTA 1987

Haliza A. Shukor , Hasnizam Hashim & Intan Nadia Ghulam Khan

56-65

ISU PERUNDANGAN BERKAITAN PERKAHWINAN  ETNIK ROHINGYA BERAGAMA ISLAM DI MALAYSIA

Intan Nadia Ghulam Khan , Haliza A.Shukor , Hasnizam Hashim  & Nabilah Yusof

66-75

FUNGSI  ILLAT  DALAM ISTINBATH HUKUM FATWA KONTEMPORARI

Ahmad Misbah Bin Mohamad Hilmi
76-86

PerKAHWINAN BAWAH UMUR Menurut Perspektif UNDANG-UNDANG JENAYAH ISLAM dan Undang-Undang SIVIL di Malaysia

Hasnizam Hashim , Intan Nadia Ghulam Khan, Haliza A. Shukor  & Nabilah Yusof
87-99

PERUNTUKAN KESALAHAN BERKAITAN HALAL: SATU TINJAUAN PERBANDINGAN DALAM UNDANG-UNDANG KESALAHAN JENAYAH SYARIAH NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA

Zanariah Dimon

100-114

POTENSI INSTRUMEN AKHLAK DALAM MEMPENGARUHI KUALITI KERJA DARI PERSPEKTIF ISLAM

Aza Shahnaz Azman, Sahlawati Abu Bakar & Fadilah Mat Nor

115-129

KEPERLUAN CLEXANE DALAM PERUBATAN; SATU KAJIAN FIQH KONTEMPORARI

Mohd Zulkifli Bin Awang, Mustafa ‘Afifi Ab. Halim & Hammad Mohamad Dahalan

130-141

HURAIAN PERUBAHAN TAKSIRAN ZAKAT SAHAM BAGI PEMILIK INDIVIDU DARIPADA HARGA TERENDAH DAN UNTUNG-BERSIH KEPADA HARGA SEMASA

Muhsin Nor Paizin & Hairulfazli Mohammad Som

142-155

PELAKSANAAN KUTIPAN ZAKAT EMAS: AMALAN DAN PELAKSANAAN INSTITUSI ZAKAT MALAYSIA

Hairulfazli Mohammad Som &  Muhsin Nor Paizin

156-168

PENERIMAAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP MODEL WAKAF PEMBIAYAAN PERUMAHAN ISLAM DI MALAYSIA

Mohd Faisol Ibrahim & Mohd Nasir Ali

169-186

THE RULE OF EUTHANASIA IN ISLAMIC LAW: ANALYTICAL STUDY

Muhammad Yosef Niteh & Ahmad Bin Muhammad Husni

187-198

AN ANALYSIS OF SYUBHAH IN ISLAMIC BANK’S MONEY CREATION

Ahmad Yani Ismail & Abdullaah Jalil

199-210

 

PEMILIKAN DAN TRANSAKSI HARTA AL-MAFQŪD SEBELUM PERINTAH ANGGAPAN KEMATIAN

Mohd Kamarul Khaidzir Saadan & Mohamad Sabri Haron, Mohd Zamro Muda

211-222
KEPATUHAN WANITA TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT EMAS PERHIASAN: SATU PERBANDINGAN MODEL KEPATUHAN

Fadilah Mat Nor, Aza Shahnaz Azman & Teh Suhaila Tajuddin

223-233

TUNTUTAN MENCARI MAKANAN HALAL DAN TOYYIBAN DALAM ISLAM: PENGUATKUASAANNYA MELALUI UNDANG-UNDANG SEMASA

Mohamad Hafifi Bin Hassim & Nor’adha Bt Ab Hamid

234-243

PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG TERHADAP PENGENDALIAN KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN MAKANAN DI KANTIN SEKOLAH

Norazla Abdul Wahab & Nor Atirah Isa

244-257

CABARAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG PRODUK HALAL DI KAWASAN SEMPADAN MALAYSIA- THAILAND: SATU TINJAUAN

Syaripah Nazirah Syed Ager

258-274

AGENSI TERLIBAT DALAM MEMBANTU PROSES PENSIJILAN HALAL BERSAMA JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)

Nur Zulfah Md Abdul Salam

275-285

INOVASI DALAM SUSU IBU MENURUT PERSPEKTIF SYARAK

Norita Kamaruddin, Nora’inan Bt Bahari & Ahmad Misbah Bin Mohamad Hilmi

286-301

ANALISIS HUKUM PENGURUSAN HAIWAN YANG BERKELIARAN MENURUT FIQH SYAFIE

Abdul Hakim Bin Baharudin

302-307

FALSAFAH ILMU: SUATU SOROTAN HUKUM PENYUSUAN

Hamizan Bin Abdul Karim

308-331

PENERIMAAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MENERUSI SALURAN ATAS TALIAN (ONLINE): SATU TINJAUAN BAHARU

Muhsin Nor Paizin & Hairulfazli Mohammad Som2

332-337

PENSABITAN KESALAHAN PENYALAHGUNAAN TANDA HALAL: KAJIAN AWAL DARI ASPEK UNDANG-UNDANG KETERANGAN ISLAM

Azizah Mohd Rapini

338-352

MAQASID SYARIAH SEBAGAI PARAMETER DALAM PERLINDUNGAN PENGGUNA INDUSTRI HALAL DI MALAYSIA

Tuan Nurhafiza Raja Abdul Aziz & Taufiq A. Rashid

353-363

ISU-ISU MUAMALAT DALAM PAKEJ MEMANCING DI KOLAM BERBAYAR

Ahmad Murshidi Bin Mustapha, Mohd Rofaizal Ibhraim, Mohd Musa Bin Sarip & Muhamad Ismail Bin Abdullah

364-375

حكم موت الرَّحمة –الشفاعة- في الشريعة الإسلامية، رؤية تحليلية

Muhammad Yosef Niteh & Ahmad Bin Muhammad Husni

376-387

PEMATUHAN TERHADAP STANDARD HOSPITAL MESRA IBADAH DI KONSORTIUM HOSPITAL ISLAM MALAYSIA (KHIM) : SATU TINJAUAN

Zaini Yusnita Mat Jusoh, Sharifah Hana Abdul Rahman & Hammad Mohamad Dahalan

388-398